Zmiany w działalności instytucji w związku z sytuacją epidemiczną

Uprzejmie informujemy, że Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach jest dostępny dla zwiedzających, działa również galeria obrazów Józefa Chełmońskiego. Wznowiliśmy organizację wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności. Część hotelowa instytucji działa z limitem gości – max. 50 proc. obłożenia hotelu. Jadalnia pałacowa zaprasza codziennie w godz. 11.00 – 18.00 i obsługuje max. 50 proc. obłożenia lokalu. Wszelka działalność Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach prowadzona jest z uwzględnieniem wytycznych sanitarnych, limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych.

W trosce o zdrowie naszych gości i pracowników Dom Pracy Twórczej  na bieżąco aktualizuje procedury mające na celu zmniejszenie możliwości zakażenia się wirusem SARS-CoV-2. Osoby wchodzące na teren administrowany przez Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach są zobligowane do przestrzegania obowiązujących procedur i stosowania się do poleceń obsługi.

Prosimy odwiedzać naszą stronę internetową oraz profile w mediach społecznościowych. Będziemy informowali o podjętych działaniach w oparciu o decyzje organów państwowych podyktowane aktualną sytuacją epidemiczną w kraju.

Zwiedzanie ekspozycji odbywa się według zasad Regulaminu zwiedzania ekspozycji Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach, który znajduje się na naszej stronie: www.palacradziejowice.pl/regulamin-zwiedzania/

Prosimy odwiedzać naszą stronę internetową oraz profile w mediach społecznościowych. Będziemy informowali o podjętych działaniach w oparciu o decyzje organów państwowych podyktowane aktualną sytuacją epidemiczną w kraju.