Zasady uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach (Organizator) wprowadza niniejszy regulamin, który obowiązuje podczas wszystkich wydarzeń artystycznych do odwołania.

  1. Uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych oznacza akceptację regulaminu wydarzenia i obowiązek jego przestrzegania. Treść regulaminu dostępna jest w miejscu wydarzenia oraz na stronie internetowej Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach – palacradziejowice.pl. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed dokonaniem rezerwacji.
  2. W wydarzeniach mogą wziąć udział jedynie osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa poprzez adres e-mail: rezerwacje@palacradziejowice.pl bądź telefonicznie pod nr 46 857 7175 lub 512 928 062 i otrzymały potwierdzenie rezerwacji wraz z przyznanym numerem miejsca siedzącego.
  3. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wymogów i zasad obowiązujących na terenie wydarzenia, w tym do stosowania się do umieszczonych oznaczeń i tablic informacyjnych,a także do wykonywania poleceń pracowników Organizatora.
  4. Organizator może wprowadzić zasady wpuszczania widzów na teren wydarzenia grupami z preferowaniem wpuszczania osób o szczególnych potrzebach: osoby starsze, kobiety w ciąży czy osób z niepełnosprawnościami w pierwszej kolejności.
  5. Zasady uczestnictwa w wydarzeniu artystycznym lub przebywania na terenie Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.
  6. Wykonywanie zdjęć, filmowanie, rejestracja dźwiękowa oraz używanie telefonów komórkowych oraz innych urządzeń mogących zakłócić odbiór wydarzeń artystycznych jest zabronione.
  7. Rezerwacje na wydarzenia są dokonywane imiennie i uprawniają do wstępu na wydarzenie te osoby, na które rezerwacja została utworzona.
  8. Organizator ma prawo odmówić wejścia na wydarzenie osobie spóźnionej. Jeżeli będzie taka możliwość, uczestnik będzie wpuszczony na widownię w pierwszym dogodnym momencie oraz zobowiązany będzie do zajęcia miejsca wskazanego przez obsługę.
  9. Organizator ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie zachowującej się niezgodnie z ustalonymi zasadami, w tym w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających.

Aktualizacja 22 03.2022