Zakup sprzętu do prowadzenia transmisji LIVE (streaming w internecie)

Z wielką przyjemnością informujemy, że dzięki intensywnym staraniom Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach udało się pozyskać dofinansowanie na zakup sprzętu do transmisji LIVE (streaming w internecie). Wspomniany sprzęt będzie służył transmitowaniu i rejestracji wydarzeń artystycznych organizowanych przez naszą instytucję. Jest to bardzo istotne w dobie pandemii, kiedy to w życiu kulturalnym może uczestniczyć ograniczona liczba odbiorców. Dom Pracy Twórczej pragnie zapewnić jak największej liczbie osób dostęp do swojej oferty kulturalnej, stąd decyzja o zakupie wspomnianego sprzętu transmisyjnego. Zarejestrowane dzięki zakupionemu sprzętowi wydarzenia artystyczne będziemy zamieszczać w naszych mediach społecznościowych oraz na kanale instytucji w serwisie YouTube.

W związku z pozyskanym dofinansowaniem uruchomione zostało zadanie: Zakup sprzętu do prowadzenia transmisji LIVE (streaming w internecie). Na jego realizację pozyskano dotację celową z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 120.000 złotych.

Całkowita wartość realizowanego zadania to 123.420,00 zł netto.