XV Warszawskie Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie im. Macieja Paderewskiego

Radziejowice, 4-13 sierpnia 2021

Wybitni pedagodzy oraz młodzi adepci sztuki muzycznej spotkają się w sierpniu już po raz piętnasty.

Klasy mistrzowskie poprowadzą pedagodzy: Klaudiusz Baran (akordeon), Marcin Baranowski (skrzypce), Ewa Iżykowska-Lipińska (śpiew), Olga Pasiecznik (śpiew), Maria Peradzyńska-Filip (flet), Anna Skibińska-Haponiuk (wiolonczela), Tomasz Strahl (wiolonczela) i Wojciech Świtała (fortepian).

10 sierpnia o godz. 19.00 w Nowym Domu Sztuki, a 11 i 12 sierpnia o godz. 19.00 w Namiocie Festiwalowym Pałacu w Radziejowicach odbędą się koncerty młodych talentów – najlepszych uczestników Kursów.

Warszawskie Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie odbyły się po raz pierwszy w 2006 roku w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie. Ich inicjatorem i kierownikiem artystycznym był prof. Maciej Paderewski, wybitny pianista i kameralista, pedagog warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina i ZPSM nr 4.

W latach 2006–2009 miały miejsce cztery edycje Kursów, w których udział wzięło kilkuset młodych muzyków z Polski oraz m.in. z Rosji, Łotwy, Mołdawii, Francji, Włoch i Japonii. Kursom towarzyszyły koncerty pedagogów i uczestników w Sali Koncertowej Szkoły.

Po śmierci prof. Macieja Paderewskiego organizatorzy zdecydowali się na kontynuację Jego dzieła, a kolejne edycje Kursów poświęcone zostały Jego pamięci. Kierownictwo artystyczne Kursów objęła Róża Paderewska, organizacji podjęła się Fundacja im. Karola Szymanowskiego w Warszawie (piąta edycja), a następnie Fundacja Edukacji Kulturalnej (od szóstej edycji). Od siódmej edycji Kursy odbywały się w siedzibie Centrum Kultury Wilanów, a edycja czternasta w 2020 roku po raz pierwszy odbyła się w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach.

Kolejne edycje Kursów w latach 2011–2020 zgromadziły łącznie około 800 uczestników z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy, Rosji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii, Norwegii, Finlandii, Izraela, Japonii, Singapuru, Chin, Korei i in. Kursom towarzyszyły koncerty w wykonaniu pedagogów oraz uczestników (m.in. w Centrum Kultury Wilanów, Muzeum Kolekcji Jana Pawła II, Pałacu w Wilanowie, Nowym Forcie Sokolnickiego na Żoliborzu oraz Namiocie Koncertowym w Radziejowicach), a w latach 2019 i 2020 – Festiwal Kameralistyki Polskiej.

Wśród wykładowców czternastu dotychczasowych edycji Warszawskich Międzynarodowych Kursów Mistrzowskich znaleźli się wybitni soliści i kameraliści oraz pedagodzy uczelni muzycznych. Klasy fortepianu prowadzili profesorowie: Alberto Nosè, Janusz Olejniczak, Katarzyna Popowa-Zydroń, Irina Rumiancewa-Dabrowski, Wojciech Świtała, Andrzej Tatarski, Waldemar Wojtal i Dina Yoffe, klasy skrzypiec – Marcin Baranowski, Vadim Brodski, Bartosz Bryła, Mariusz Patyra i Stefan Tarara, altówki – Ryszard Duź, wiolonczeli – Stanisław Firlej, Robert Fender, Bartosz Koziak, Anna Skibińska-Haponiuk i Tomasz Strahl, fletu – Maria Peradzyńska-Filip, saksofonu – Paweł Gusnar i Alicja Wołyńczyk, akordeonu – Klaudiusz Baran, śpiewu – Ewa Iżykowska, Izabela Kłosińska, Leonard Andrzej Mróz, Olga Pasiecznik i Włodzimierz Zalewski, zespołów kameralnych – Ryszard Duź (kwartety smyczkowe), Maja Nosowska i Maciej Paderewski (zespoły kameralne z fortepianem), improwizacji jazzowej i propedeutyki kompozycji – Krzysztof Herdzin. Gościem specjalnym siódmej edycji Kursów był prof. Jerzy Marchwiński, który poprowadził seminarium dla uczestników – wykład pt. „Zbiór refleksji na temat grania solowego i zespołowego” oraz lekcję pokazową.

Tak o Warszawskich Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich pisał prof. Jerzy Marchwiński:

Spośród wielu Kursów Mistrzowskich, odbywających się aktualnie w różnych centrach muzycznych Kraju, ten wyróżnia się unikatową ideą i charakterem. Jest bowiem adresowany w zasadzie do całego środowiska muzycznego, zarówno do uczniów szkół podstawowych, i do samodzielnych, dorosłych artystów-wykonawców. W formule Kursu mogą znaleźć swe miejsce bardzo młodzi ludzie, którzy – być może – w asyście swoich mentorów, zapragną pokazać swe umiejętności innemu mistrzowi, adepci liceów i Akademii, a nawet ci, już dojrzali, którzy zapragnęliby np. konfrontacji i dialogu z mistrzem, a więc innym, dojrzałym artystą. Ta unikatowa formuła zasługuje na najwyższą pochwałę, dalsze istnienie i rozwój, oraz na promocję i popularyzację.

 

Uwaga: w wydarzeniu mogą wziąć udział jedynie osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa poprzez dedykowany adres e-mail: rezerwacje@palacradziejowice.pl bądź telefonicznie, dzwoniąc pod nr (+46) 857 71 75 lub 512 928 062 i otrzymały potwierdzenie.

Prosimy o zapoznanie się z Zasadami uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych, które znajdują się na naszej stronie:
www.palacradziejowice.pl/zasady