Wernisaż Eugenii Gortchakovej

Malarstwo geometryczne porusza z jednej strony sprawy uniwersalne, ogólnoludzkie, transcendentalne, z drugiej: jest bardzo konkretne, przykładające niezwykłą wagę do koloru, faktury i struktury dzieła. Jest jednym z najodważniejszych nurtów w sztuce, szczególnie jeśli wspomnimy takie nazwiska, jak Malewicz, Strzemiński czy Kobro. Uznawany za najbardziej modernistyczny nurt równocześnie jednak, poprzez odkrycie ładu i harmonii, odwołaniu do uniwersum czystych form, u swojego źródła odwołuje się do najbardziej klasycznych, starożytnych koncepcji estetycznych. Obrazy i instalacje są oderwane od otoczenia, rządzące się własnymi prawami i zasadami, a równocześnie są kontynuacją myśli utopijnej, tworzą całościowy program filozoficzno-społeczno-artystyczny. Uznaną przedstawicielką tegoż nurtu jest Eugenia Gortchakova, której wystawa prac w Kuźni pałacowej udowadnia, że sztuka geometryczna nie jest zamkniętym zjawiskiem, a inspiracją do jej tworzenia może być wszystko: od czystej intuicji do ciągu Fibonacciego. Nadmienić trzeba, że od kilku dni gościmy w Pałacu plener artystów posługujących się językiem geometrii, odbywający się pod okiem dr Bożeny Kowalskiej. Plener od lat przyciąga artystów z całej Europy: m.in. z Austrii, Francji, Szwajcarii, Niemiec czy Rosji.

 
Eugenia Gortchakova, urodzona w Kijowie, studiowała filologię i historię sztuki na Państwowym Uniwersytecie w Moskwie. Jest artystką poruszającą się w sferze malarstwa, grafiki i wideo. O sobie mówi: „Tylko tak mogę żyć, by szukać sensu wątpiąc w jego istnienie. Żeby szukać siebie samej, śmiać się z siebie samej. Żeby zrozumieć innych i żeby przeżywać momenty, w których to wszystko znika z moich myśli.”
 
Wystawę można obejrzeć w Kuźni radziejowickiego pałacu do 13 września 2017 – zapraszamy.