Wystawa „Paryski ślad Józefa Chełmońskiego”

27 czerwca w Pałacu w Radziejowicach, podczas inauguracji I Letniego Festiwalu im. Jerzego Waldorffa, otwarto unikatową wystawę nieznanych w Polsce fotografii obrazów Józefa Chełmońskiego.

Wystawa „Paryski ślad Józefa Chełmońskiego” prezentuje nieznane w Polsce fotogramy obrazów polskiego malarza znajdujące się w zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu. Powstałe pod koniec XIX-wieku fotografie są efektem współpracy Józefa Chełmońskiego ze znanym, paryskim marszandem Adolph’em Goupilem. Zbiór jest znakomitą pamiątką okresu paryskiej prosperity polskiego realisty, zapisem początków sztuki fotograficznej, ale także okazją do zobaczenia zaginionych lub będących w prywatnych kolekcjach obrazów Chełmońskiego.

W Bibliotece Polskiej w Paryżu fotogramy znalazły się dzięki darowi Karola Smólskiego, ten zaś otrzymał je w darze od swego mistrza i przyjaciela – Cypriana Godebskiego. Smólski tak charakteryzuje zbiór: Większa część obrazów, które przedstawiają owe fotografie, została wykonaną przez Chełmońskiego podczas jego kilkunastoletniego pobytu w Paryżu, dokąd rzeźbiarz Cyprian Godebski, który odkrył go, będąc w Warszawie, sprowadził go i polecił największemu ówczesnemu handlarzowi obrazów Goupil. Tenże kupował Chełmońskiemu wszystkie jego obrazy, sprzedając je drogo w Ameryce. […] Powyższe fotografie swych obrazów Chełmoński ofiarował wraz z kilku oryginalnymi szkicami swemu dobroczyńcy Cyprianowi Godebskiemu, który darował owe fotografie i szkice Karolowi Smólskiemu, na pamiątkę za usługi oddane mu. […] Ponieważ większa część obrazów Chełmońskiego, które przedstawiają owe fotografie, znajdując się w Ameryce jest mało znaną w Polsce, zbiór ten ma wyjątkową doniosłość dla historii sztuki polskiej.


Wystawa „Paryski ślad Józefa Chełmońskiego” odbywać się będzie w dwóch scenach – we wnętrzach pałacowych oraz na polanie widokowej radziejowickiego pałacu, gdzie usytuowano sześć trójkątnych graniastosłupów z powiększeniami (3 x 6m) osiemnastu fotografii zgromadzonych w „Tece Karola Smólskiego”. Kuratorem wystawy jest Tadeusz Matuszczak, aranżację przygotował Andrzej Okińczyc.