Wieczór szósty – Mozart-Schubert

Szósty wieczór festiwalowy był wieczorem dwóch wielkich kompozytorów – Wolfganga Amadeusza Mozarta i Franza Schuberta. W pierwszej części koncertu publiczność usłyszała Duo Granat grające na cztery ręce, zaś w drugiej wystąpili uczestnicy Kursu Mistrzowskiego prof. Ryszarda Karczykowskiego.

Duo Granat w składzie Tamara Granat i Bartłomiej Kominek wystąpiło w pierwszej części koncertu wykonując kompozycje W. A. Mozarta – Sonatę D-dur i Sonatę B-dur oraz Franz Schuberta – Fantazję f-moll op.103. Drugą część wieczoru wypełnili uczestnicy Kursu Mistrzowskiego Techniki i Interpretacji Wokalnej prof. Ryszarda Karczykowskiego, którzy zaprezentowali się w ariach z najbardziej znanych oper Mozarta oraz w pieśniach Schuberta.