Wieczór szósty

Szósty wieczór festiwalowy należał ponownie do kameralistów Sinfonii Iuventus. Tym razem jednak zaprezentował się zespół instrumentów dętych „Musica fiata”.

Na scenie plenerowej w czwartkowy wieczór wystąpił zespół instrumentów dętych Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus Musica fiata w składzie:
Jagoda Sudujko -flet
Wioletta Strączek – flet
Franciszek Olszowski- obój
Agata Wojciechowska – obój
Adam Eljasiński – klarnet
Michał Robak – klarnet
Cyprian Święch – fagot
Łukasz Matusiak – fagot
Michał Żagan – fagot
Łukasz Łacny – waltornia
Adrian Szlęk – waltornia
Mateusz Szyszka – waltornia

Muzycy przygotowani i prowadzeni przez Tomasza Bińkowskiego przedstawili Serenadę Es-dur KV 375 Wolfganga Amadeusza Mozarta, Sept Dance Jeana Rene Desire Francaixa oraz Suitę B-dur op.4 Richarda Straussa. Koncert prowadzili Jerzy Kisielewski i Andrzej Sułek.