Wieczór piąty Chopinowski

Piąty wieczór festiwalowy poświęcony był muzyce Fryderyka Chopina. Na radziejowickiej estradzie wystąpił Marek Bracha, który wykonał swój recital na dwóch instrumentach – historycznym i współczesnym.

Marek Bracha wystąpił na radziejowickiej estradzie w podwójnej roli – jako wykonawca recitalu i jako współprowadzący wieczór, obok Jerzego Kisielewskiego. W wykonaniu artysty publiczność usłyszała cztery Mazurki z op. 17 : B-dur, e-moll, As- dur i a-moll, Fantazję-Imomptu cis-moll, trzy walce z op. 34: As-dur, a-moll, F-dur, Preludium Des- dur op. 28 nr 15 oraz Poloneza As-dur op. 53. Marek Bracha grał na dwóch instrumentach – historycznym Erardzie z 1855 roku (fortepian z kolekcji Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina) oraz na współczesnym Steinway z roku 2007 z kolekcji Pałacu w Radziejowicach. Swój recital artysta wzbogacił o komentarz dotyczący różnic między fortepianem współczesnym i jego dawnymi odpowiednikami.

Marek Bracha urodził się w Warszawie, gdzie rozpoczął naukę gry na fortepianie w wieku siedmiu lat pod kierunkiem Marzeny Jasińskiej. W 2005 roku ukończył z wyróżnieniem Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną im. Z. Brzewskiego w Warszawie, w klasie fortepianu Teresy Manasterskiej. Jest absolwentem Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie, gdzie pracował pod okiem Teresy Manasterskiej, Joanny Ławrynowicz i Alicji Palety-Bugaj. Marek Bracha również ukończył z wyróżnieniem studia Masters of Music w Royal College of Music w Londynie w klasie Kevina Kennera oraz studia podyplomowe na fortepianie u Vanessy Latarche i na instrumentach historycznych u Geoffrey’a Goviera.

Marek Bracha prowadzi ożywioną działalność artystyczną. W sezonie 2011/12 wykonał m.in. „Błękitną Rapsodię” Gershwina z orkiestrami filharmonii w Warszawie i Rzeszowie. Wystąpił również z orkiestrami filharmonii w Krakowie i Szczecinie z utworem Manuela de Falli „Noce w Ogrodach Hiszpanii”. W maju 2012 roku był również gościem Europejskiego Festiwalu Pianistycznego w Caracas w Wenezueli, gdzie wraz z Teresa Care?o Youth Orchestra wykonał Koncert fortepianowy f-moll Chopina.

Ma za sobą udział w wielu festiwalach muzycznych takich jak: 65. Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach Zdroju, 44. Festiwal Pianistyki Polskiej w Słupsku, La Folle Journée – Chopin Open w Warszawie, Chopin w Ogrodach Luksemburskich w Paryżu. W 2000 roku reprezentował Polskę na międzynarodowej wystawie „EXPO 2000” w Hannoverze występując z recitalami chopinowskimi. W 2005 roku ponownie zagrał na „EXPO 2005” w Aichi w Japonii.

W grudniu 2010 roku artysta dał recital w National Center for Performing Arts (Opera Narodowa) w Pekinie podczas uroczystej gali kończącej obchody Roku Chopinowskiego w Chinach. Pianista koncertuje w Polsce i zagranicą m.in. w Niemczech, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Austrii, Francji, Włoszech, Albanii, Libii, USA, Rosji, Wenezueli, Japonii, Chinach, Mongolii i na Ukrainie.

Marek Bracha był podopiecznym Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci w latach 2004/2005. Dwukrotnie został stypendystą Ministra Kultury (1997 i 2005) oraz Prezesa Rady Ministrów (2003). W roku 2009 uzyskał stypendium od St Marylebone Educational Foundation w Londynie. W roku 2010 otrzymał nagrodę fundacji PRO POLONIA oraz stypendium fundacji „O lepsze jutro”. W styczniu 2011 został objęty programem stypendialnym Ministra Kultury „Młoda Polska”. Artysta ma w swoim dorobku artystycznym liczne nagrody i wyróżnienia na krajowych i zagranicznych konkursach pianistycznych. Do ostatnich należy II nagroda (pierwszej nie przyznano) otrzymana na Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Mariańskich Łaźniach w Czechach w sierpniu 2010 roku. W październiku tego samego roku Marek Bracha znalazł się w grupie 4 pianistów reprezentujących Polskę w II etapie XVI Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie.

We wrześniu 2011 rok dzięki stypendium ufundowanemu przez Worshipful Company of Musicians w Londynie został objęty prestiżowym programem naukowym Junior Fellowship w Royal College of Music w Londynie, który zakłada pracę badawczą nad techniką wykonawczą na instrumentach historycznych, a także wykłady i zajęcia ze studentami.

Marek Bracha jest reprezentowany i rekomendowany przez Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena.

Młody pianista zaprezentował blok utworów Chopina, zagrany na dwóch fortepianach: historycznym Erardzie z 1855 roku oraz na współczesnym Steinway z roku 2007. Wielokrotny stypendysta zagrał cztery Mazurki z op. 17 : B-dur, e-moll, As- dur i a-moll, Fantazję-Imomptu cis-moll, trzy walce z op. 34: As-dur, a-moll, F-dur, Preludium Des- dur op. 28 nr 15 oraz Poloneza As-dur op. 53. Repertuar wzbogacił o komentarz dotyczący różnic między fortepianem współczesnym i jego dawnymi odpowiednikami. Uroczystość poprowadził Jerzy Kisielewski.