Wieczór Ósmy

Rówieśniczką letnich festiwali jest założona sześć lat temu z inicjatywy wybitnego polskiego dyrygenta Jerzego Semkowa Polska Orkiestra Sinfonia Juventus. Orkiestra, która dla dyplomantów uczelni muzycznych ma być pierwszym etapem w ich artystycznej karierze. Po koncercie inaugurującym festiwal Sinfonia Juventus powróciła do Radziejowic z utworami symfonicznymi.

La fete polonaise” Emanuela Chabrier – fragment opery „Król mimo woli” (Le roi malgre lui) poświęconej księciu orleańskiemu Henrykowi Walezemu i jego „przygodzie” z polskim tronem otworzył wieczór ósmy. Warto przypomnieć, że ten pierwszy polski król wybrany w wolnej elekcji nie tylko zwlekał z objęciem tronu, ale przy pierwszej nadarzającej się okazji czmychnął na powrót do Francji. Drugi utwór: Kaprys Włoski Piotra Czajkowskiego to przykład wpadającego w ucho każdego słuchacza „przeboju” symfonicznego pozwalającego jednocześnie orkiestrze popisać się swymi umiejętnościami. Prowadzona przez swego dyrektora maestro Tadeusza Wojciechowskiego Sinfonia, zdaniem wielu, z roku na rok osiąga coraz wyższy poziom wykonawczy pozwalający sięgać po utwory będące prawdziwym wykonawczym wyzwaniem. Po wykonaniu na poprzednim festiwalu popularnej i często grywanej „Symfonii z Nowego Świata” będącej owocem pobytu w Ameryce największego czeskiego kompozytora Antonina Dworzaka, w tym roku przyszedł czas na jego równie cenioną Symfonię Londyńską skomponowaną na zamówienie Londyńskiego Towarzystwa Filharmonicznego.