Warsztaty teatralne Andrzeja Seweryna

Andrzej Seweryn

ANDRZEJ SEWERYN – jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie (obecnie Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza). Od razu po szkole został zatrudniony w Teatrze Ateneum w Warszawie. Występował także w Teatrze Telewizji. Wielokrotnie grał w filmach w reżyserii Andrzeja Wajdy, a także Agnieszki Holland, Stevena Spielberga, Jerzego Hoffmana, Jacka Bromskiego. Jako trzeci obcokrajowiec w historii teatru francuskiego przyjęty do jednego z najbardziej prestiżowych teatrów na świecie Comédie-Française (1993). Wykładał w École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre w Lyonie oraz w Conservatoire national supérieur d’art dramatique (CNSAD) w Paryżu. 1 stycznia 2011 objął stanowisko dyrektora Teatru Polskiego w Warszawie. Wyróżniony wieloma nagrodami i odznaczeniami, w tym francuskiej Legii Honorowej, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

W roku 2014 w radziejowickim Pałacu odbyła się pierwsza edycja warsztatów teatralnych prowadzonych przez wybitnego aktora, Pana Andrzeja Seweryna. Doskonałe efekty pracy, zadowolenie i uczestników i prowadzącego, pozwoliło nam włączyć na stałe warsztaty do kalendarza wydarzeń artystycznych odbywających się w Radziejowicach.
Zajęcia skierowane są do absolwentów wyższych szkół teatralnych. Każda edycja poświęcona jest pracy nad tekstami innego autora. W roku 2015 tematem przewodnim była twórczość Aleksandra Fredry, która stała się punktem wyjścia do nauki trudnej sztuki monologu oraz dialogu, poprzez budowanie relacji z partnerem scenicznym. Warsztaty odbywały się w dniach 12 – 22 sierpnia 2015 a  zakończył je plenerowy spektakl. Więcej informacji na temat tych warsztatów i spektaklu finałowego tutaj.

Tematyka Mistrzowskich Warsztatów w roku 2016 to literatura antycznej Grecji, kolebki teatru i dramatu będącą niewyczerpaną inspiracją i punktem odniesienia dla kolejnych pokoleń artystów. Niezmiennie też pozostaje dla współczesnego teatru istotnym źródłem tematów i problemów bliskich dzisiejszemu widzowi. Starożytni twórcy byli bowiem mistrzami opowiadania historii, budowania napięcia i opisywania natury ludzkiej. Materiałem do pracy podczas trzeciej edycji warsztatów były teksty Sofoklesa: „Antygona”, „Edyp” i „Edyp w Kolonos”. Andrzej Seweryn zbudował program ubiegłorocznego kursu mistrzowskiego wokół słowa. Razem z młodymi aktorami zastanawiali się jak ukazać jego pełnię. Pracowali nad tym, aby słowo wypowiadane ze sceny trafiało do widza, by go wzruszało, drażniło, nie pozostawiało obojętnym, czyli by było żywe. Wykład otwierający kurs wygłosił pisarz, reżyser, autor licznych przekładów literatury antycznej Antoni Libera. Warsztaty trwały od 13 do 21 sierpnia 2016 roku, zakończyły się otwartym pokazem efektów tygodniowej pracy w plenerze radziejowickiego zespołu pałacowo – parkowego, o którym szerzej piszemy w tej relacji.

Podczas ubiegłorocznej, czwartej edycji warsztatów materiałem do pracy młodych aktorów pod okiem Mistrza były teksty dramatów Sławomira Mrożka. Ich język, pozornie prosty, w rzeczywistości pełen aluzji, stylizacji i prawd ukrytych w groteskowych dialogach stanowi dla aktora duże wyzwanie. Wymaga czujności, by nie popaść w przesadę, nie dać „ponieść się” satyrze i nie zagubić drugiego dna tekstu. W twórczości Sławomira Mrożka pod płaszczem subtelnego żartu kryje się bowiem bolesny obraz ludzkich wynaturzeń i absurdów wpisanych w funkcjonowanie społeczeństwa. Sześciodniowy kurs zakończył się  otwartym dla publiczności pokazem efektów pracy podczas warsztatów, więcej szczegółów tutaj. Dodatkiem do zajęć praktycznych  były wykłady dotyczące różnych aspektów twórczości Sławomira Mrożka: „Aktualność Mrożka”- wykład krytyka teatralnego, dramaturga Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie – Janusza Majcherka oraz „Mrożek by tego nie wymyślił czyli kilka uwag o rzeczywistości” – wykład filozofa dr Jana Zamojskiego. (za www.takijestem.org)

Tegoroczna, piąta już edycja Mistrzowskich Warsztatów Teatralnych ma nawiązywać do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i opierać się będzie na twórczości Stanisława Wyspiańskiego. W dniach 16 – 25 sierpnia 2018 r. Pałac w Radziejowicach będzie gościł młodych adeptów sztuki teatralnej, którzy pod okiem Andrzeja Seweryna pracować będą nad tekstami dramatów „Nocy Listopadowej”, „Wyzwolenia” i „Wesela”. Warsztaty tradycyjnie zakończą się widowiskiem plenerowym zaplanowanym tym razem na dzień 24 sierpnia na godzinę ósmą wieczorem, na które to serdecznie Państwa zapraszamy.

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/home/info-net/ftp/clean/radziejowice/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.