Warsztaty fotograficzno-malarskie dla weteranów „Śladami Józefa Chełmońskiego”

Fundacja „Nikt nie zostaje” powstała w 2013 roku. Jej celem jest wielopłaszczyznowa pomoc żołnierzom Wojska Polskiego poszkodowanym w misjach i ich rodzinom: od pomocy materialnej do pomocy psychologicznej i terapeutycznej. Nazwa nie jest przypadkowa: to sentencja oznaczająca, że nikt nie zostanie na polu walki, każdy wróci do domu.
Projekty prowadzone przez Fundację są niezwykle innowacyjne i wymagają szeroko zakrojonej współpracy. Tak było i w tym przypadku: na przełomie maja i czerwca w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach miały miejsce warsztaty fotograficzno-malarskie pt. „Śladami Józefa Chełmońskiego” organizowane przez Fundację. Przez dziesięć dni weterani pochodzący z całej Polski, w tym z „zielonych garnizonów”, oraz ich rodziny zgłębiali tajniki sztuki malarskiej i fotograficznej oraz doskonalili warsztat artystyczny. Pełna spokoju, panteistyczna wizja świata Józefa Chełmońskiego oraz miejsca i pejzaże związane z jego życiem stanowią źródło inspiracji i artystycznych poszukiwań uczestników warsztatów. Pałac w Radziejowicach mieści największą wystawę dzieł malarza, co stanowiło dodatkowy impuls do poszukiwań twórczych. Malarstwo Józefa Chełmońskiego wraz z kojącą atmosferą Radziejowic jest idealnym połączeniem na znalezienie dystansu do codzienności, poszukiwania harmonii w otaczającym świecie i otwarcia na nowe doświadczenia artystyczne. O wartość merytoryczną dbali wykwalifikowani instruktorzy, mający na swoim koncie liczne osiągnięcia artystyczne: Pan Andrzej Lasek, Pan Paweł Bownik, Pan Jakub Hajduk. Pod ich kierunkiem uczestnicy warsztatów, we wspierającym środowisku, uczestniczą w zajęciach edukacyjnych oraz tworzą obrazy i zdjęcia, w celu ich eksploracji oraz dzielenia się znaczeniami, które będą mogły być z nich odczytane. Dzięki temu pełniej rozumieją siebie oraz naturę swoich problemów i trudności, tworząc warunki do trwałej pozytywnej zmiany. Warsztaty mają bowiem na celu przede wszystkim terapię poprzez sztukę, zgodnie z założeniami artterapii. Niezależnie od zajęć artystycznych i edukacyjnych uczestnicy mieli okazję do odbycia indywidualnych konsultacji oraz wykładów z psychologii i pedagogiki z doświadczonymi psychologami, Panią Beatą Pępkowską i Panią Angeliką Szymańską oraz z zakresu doradztwa pedagogiczno-psychologicznego z kierownikiem warsztatów, Panem Leszkiem Laszczakiem.
Na zakończenie warsztatów w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach odbyła się wystawa prac. Kolejna wystawa odbędzie się w budynku Sejmu RP.
Warsztaty odbyły się całkowicie bezpłatnie, przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Obrony Narodowego, Akademii Fotografii w Warszawie, Dowództwa Generalnego RSZ, Dowództwa Garnizonu Warszawa oraz były współfinansowane przez mecenasów i sponsorów, a także ze środków Fundacji.

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/home/info-net/ftp/clean/radziejowice/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.