Szef kuchni

WYMAGANIA

 1. Minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku szefa kuchni.
 2. Doświadczenie w organizacji pracy kilkuosobowego zespołu.
 3. Znajomość systemu kontroli HACCP i BHP.
 4. Szeroko rozumiana kreatywność oraz znajomość trendów współczesnej gastronomii.
 5. Minimum średnie wykształcenie gastronomiczne.
 6. Umiejętność planowania i punktualnej realizacji zadań.
 7. Dbałość o czystość.
 8. Pasja kucharska.
 9. Wysoka kultura osobista.

 

ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ

 1. Przygotowywanie potraw i nadzór nad jakością serwowanych dań
 2. Organizacja stanowisk pracy i koordynacja pracy zespołu pracowników
 3. Bezpośrednia współpraca z Kierownikiem Gastronomii
 4. Racjonalne gospodarowanie towarem
 5. Podejmowanie inicjatyw we wprowadzaniu nowych potraw
 6. Nadzór/ pełna koordynacja i odpowiedzialność za jakość potraw
 7. Utrzymanie i przestrzeganie standardów HACCP i BHP

List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawią z dnia 29.08. 1997 o ochronie danych osobowych/Dz.U. z 2002r. nr 101 poz. 926 ze zmianami”
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie – dostarczenie dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem” Praca – Szef kuchni” w terminie do dnia 22 lipca 2014 r. na adres: Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach, ul. Sienkiewicza 4, 96 – 325 Radziejowice, lub na adres mailowy: p.koczewski@palacradziejowice.pl.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami w celu przeprowadzenia rozmowy. Gwarantujemy pełną poufność zgłoszeń.