Reprint książki „O Chełmońskim”

Pałac w Radziejowicach wydał reprint unikatowej pozycji – książki Pii Górskiej „O Chełmońskim. Wspomnienia”, która po raz pierwszy ukazała się w 1932 r. w Warszawie nakładem wydawnictwa Gebethner Wolff.

Autorką wspomnień jest mieszkająca w niedalekim sąsiedztwie Kuklówki – Woli Pękoszewskiej Pia Górska (1878 – 1974) była malarka, poetka, działaczka społeczna. Malarstwa uczyła się u Józefa Rapackiego, Józefa Mehoffera jednak jej mistrzem, przewodnikiem duchowym i przyjacielem był Józef Chełmoński. Autorka okazała sie wyjątkowo bacznym obserwatorem, o dużej wrażliwości i pisarskich zdolnościach. Stąd też jej książka stała się niezwykle cennym i barwnym świadectwem sylwetki malarza, z wszystkimi jego sprzecznościami i rozterkami.

Wspomnienia Pii Górskiej ukazały się w 1932 roku nakładem wydawnictwa Gebethner i Wolff, a Pałac w Radziejowicach w rocznicę setnej rocznicy śmierci malarza wydał reprint tej książki która stanowi unikat na rynku antykwarycznym, będąc wyjątkowo cennym i poszukiwanym dziełem.