Remont ogrodzenia radziejowickiego parku

Od kilku tygodni trwają intensywne prace modernizacyjne ogrodzenia założenia pałacowo-parkowego. Odwiedzający pałac goście mają możliwość naocznie sprawdzić, jak zmienia się ogrodzenie parku i podziwiać postępy prac. Nie każdy jednak ma możliwość teraz odwiedzić nas osobiście, więc chcielibyśmy przybliżyć tę jakże ważną dla naszej instytucji inwestycję wszystkim zainteresowanym poprzez nasze media elektroniczne.

Ogrodzenie od dłuższego już czasu wymagało poważnych prac. Degradacja elementów murowanych, jak i drewnianych ogrodzenia była tak dalece posunięta, że doraźne prace naprawcze były już zupełnie niewystarczające. Odparzone elementy murów, łuszcząca się cegła i skorodowane biologicznie elementy drewniane ogrodzenia wymagały jak najszybszej interwencji. Decyzja o remoncie i modernizacji ogrodzenia była wręcz oczywista. Starania dotyczące pozyskania środków na remont i modernizację ogrodzenia Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach czynił już od dawna. Dzięki intensywnym działaniom czynionym od zeszłego roku, udało się pozyskać dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 600.000 złotych. Pozostałe koszty sfinansuje Dom Pracy Twórczej środkami własnymi.

Zniszczone i uszkodzone fragmenty murów są zabezpieczane i odtwarzane metodami tradycyjnymi, drewniane przęsła są wymienione na nowe, odpowiednio zabezpieczone. Odnowione zostały bramy wjazdowe, wybudowano nowe fragmenty ogrodzenia przy ul. Sienkiewicza, wymieniono stare, skorodowane liczne fragmenty metalowego płotu na nowy, a słupki w ogrodzeniu zyskały nową, przygotowywaną z indywidualnie zamówionych form dachówkę. Ogrodzenie stanowi część zabytkowego parku, wobec tego nad całością prac czuwa Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. 

Roboty zmierzają ku końcowi i oczywiście z dumą będziemy Państwu prezentować efekty prowadzonych prac. Do zobaczenia w Radziejowicach!