Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Czyniąc zadość ustawowemu obowiązkowi publikacji przez podmiot publiczny raportu dostępności na stronach BIP instytucji, umieszczamy wspomniany raport przekazany do GUS za okres od 20 września 2019 r. do 1 stycznia 2021 r. Wygenerowany raport w pliku o rozszerzeniu pdf przygotowano w wersji do odczytu maszynowego.

 

Sprawozdanie o dostępności podmiotu publicznego 2021.pdf