Radziejowickie kursy skrzypcowo-wiolonczelowe

W dniach 14-24 lipca Radziejowice goszczą młodych uczestników kursu skrzypcowo-wiolonczelowego, którzy pod kierownictwem prof. Katarzyny Bąkowskiej przechodzą intensywne szkolenie swojego warsztatu artystycznego. Kursy są nastawione na rozszerzenie repertuaru, obycie estradowe oraz są swoistą okazją do promocji młodych adeptów sztuki smyczkowej. Repertuar solowy i kameralny, nad którym pracują uczestnicy, obejmuje utwory barokowe: koncerty solowe oraz Concerti grossi. Co roku kładziony jest też akcent na rocznice patriotyczne i polską muzykę. W tym roku wśród kompozytorów dominują: Grażyna Bacewicz, Stanisław Moniuszko, Zygmunt Noskowski oraz Karol Szymanowski. Życząc powodzenia młodym artystom mamy nadzieję, iż w przyszłości dane nam będzie podziwiać ich kunszt na największych polskich i światowych scenach.