Poszukujemy pracownika na stanowisko dozorcy

Pałac w Radziejowicach poszukuje kandydata na stanowisko: dozorca.
 
Zakres obowiązków:
– wydawanie i odbieranie kluczy,
– pilnowanie terenu,
– zamykanie bram wejściowych,
– sprawdzanie pomieszczeń i ich zabezpieczeń, sprawdzanie czy na terenie Domu Pracy Twórczej nie znajdują się osoby postronne,
– wykonywanie prac porządkowych wokół budynku,
– dokonywanie obchodów terenu,
– prowadzenie ewidencji pojazdów wjeżdżających na teren oraz wyjeżdżających,
– prowadzenie ewidencji nieprawidłowości zaobserwowanych w trakcie obchodu,
– powiadamianie odpowiednich służb w razie konieczności – pożar, włamanie, awaria, itp.
– obsługa systemów monitoringu, alarmowego i ppoż.
– gotowość do pracy w systemie zmianowym, w tym w nocy i w święta.
 
Wymagania:
– wykształcenie dowolne,
– spostrzegawczość, uważność,
– odpowiedzialność, sumienność,
– dokładność, pracowitość,
– komunikatywność,
– zaangażowanie w wykonywaną pracę.
 
Oferujemy:
– praca w stabilnej, państwowej instytucji,
– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
– pełen etat,
– praca w miłej atmosferze,
– pakiet socjalny.
 
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres mailowy: rekrutacje@palacradziejowice.pl lub kontakt telefoniczny z Pauliną Hybowską pod nr 46 857 71 75.
 
Prosimy, aby w przesłanym CV zawarte było oświadczenie RODO. Wzór oświadczenia:
Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest DPT w Radziejowicach z siedzibą w Radziejowicach przy ul. Sienkiewicza 4, 96-325 Radziejowice, REGON 750439407, NIP 8381001979, nr wpisu do rejestru instytucji kultury: 36/95, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: dozorca.
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.