Poszukiwany obraz Józefa Chełmońskiego „Zachód słońca na błotach” odnaleziony

Z wielką przyjemnością informujemy Państwa, iż po 80 latach powrócił do Polski poszukiwany wspaniały pejzaż Józefa Chełmońskiego „Zachód słońca na błotach”. Dotąd obraz znany był jedynie dzięki czarno-białej fotografii zamieszczonej w książce Tadeusza Matuszczaka, znawcy malarstwa artysty, „Chełmoński poszukiwany” wydanej nakładem Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach. Zaginiony obraz odnalazł się w prywatnej kolekcji w Izraelu i za pośrednictwem galerii niemieckiej powrócił do kraju. Powrót „Zachodu słońca na błotach” należy uznać za znaczące wydarzenie dla kultury polskiej i cenne wzbogacenie wiedzy o dorobku Józefa Chełmońskiego. Impulsem do powstania dzieła stała się podróż na Polesie, którą Chełmoński odbył latem 1899 roku. Powstałe wówczas rysunki i pierwsze szkice malarskie posłużyły artyście przy malowaniu większych obrazów – pierwszej wersji kompozycji znanej jako „Stóg na Pińszczyźnie” (1899) i wersji finalnej, prezentowanego „Zachodu słońca na błotach” (1900), szerokiego pejzażu przedstawiającego rozlewiska poleskiej rzeki Styr w ciepłym, popołudniowym świetle. Pierwszym właścicielem płótna był dr Samuel Goldflam (1852-1932), wybitny lekarz neurolog, społecznik i filantrop. Posiadał w swej kolekcji płótna m.in: Kossaków, M. Gottlieba, J. Malczewskiego, J. Fałata, L. Wyczółkowskiego . Samuel Goldflam postanowił przekazać skarby swojej kolekcji wraz z księgozbiorem powstającemu Uniwersytetowi Hebrajskiemu w Jerozolimie, co uczynił w połowie lat trzydziestych ubiegłego wieku. Niestety koniec lat 40-tych a także lata późniejsze, to pasmo konfliktów i wojen izraelsko – arabskich. Położenie uniwersytetu na terenach zagrożonych walkami, a także wynikające z tego niebezpieczeństwo utraty drogocennych zbiorów, mogło być według niektórych hipotez powodem podjęcia decyzji o sprzedaży dzieła Józefa Chełmońskiego. Tutaj ślad urywa się na dziesięciolecia. Wiemy jedynie, że obraz trafił następnie w ręce prywatnych kolekcjonerów i prawdopodobnie nadal znajdował się na terytorium Izraela. Pewne jest natomiast, że „Zachód słońca na błotach” jest jednym ze wspanialszych dzieł Józefa Chełmońskiego, ale dziełem właściwie dotychczas zupełnie nieznanym.Teraz, po odnalezieniu, obraz zostanie wystawiony na sprzedaż.