Mistrzowskie interpretacje. Od Vivaldiego do Widłaka – koncert kameralny

W sobotni wieczór, 14 października 2017 roku, radziejowicka scena należeć będzie do uznanych artystów z Trio Łukasza Długosza, w składzie Łukasza Długosz (flet), Agata Kielar – Długosz (flety) oraz Andrzej Jungiewicz (fortepian).

Łukasz Długosz jest laureatem wielu konkursów fletowych w kraju i za granicą, pobierał nauki w renomowanych uczelniach muzycznych, m.in. Staatliche Hochschule für Musik we Freiburgu, Hochschule für Musik und Theater w Monachium czy Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse w Paryżu. Koncertuje jako solista i kameralista, dokonał wielu nagrań archiwalnych, radiowych i telewizyjnych oraz dla wytwórni fonograficznych w kraju i za granicą, które zostały bardzo wysoko ocenione przez krytykę. Jest jurorem międzynarodowych konkursów fletowych. Prowadzi również kursy mistrzowskie w Europie i Azji. Za wybitne osiągnięcia artystyczne Łukasz Długosz otrzymał stypendia, m.in. Ministra Kultury, Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, Fundacji J&S Pro Bono Poloniae, Rosenberg-Stiftung, Otto Chelius-Stiftung, Prezydenta miasta Wrocławia, Fundacji Kultury, Fundacji „Daj Szansę”, Prezydenta miasta Lublina, Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci i Lions Club Warszawa NIKE. Laureat prestiżowych nagród, m.in Gasteig-Musikpreis, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zeit-Preis, Deutsche Stiftung Musikleben. W 2012 r. został odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, a w roku 2014 otrzymał nominację do Paszportów Polityki w kategorii „Muzyka poważna”.

Agata Kielar-Długosz w 2003 roku ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie prof. Zbigniewa Kamionki, studiowała również w Hochschule für Musik w Weimarze u prof. Wally Hase (2003/2004). Ukończyła solistyczne studia podyplomowe w Hochschule für Musik und Theater pod kierunkiem prof. Andrasa Adojána (2006) oraz w Richard Strauss Konserwatorium w Monachium w klasie Phillippe Boucly (2007). Brała udział w licznych mistrzowskich kursach fletowych m.in. u Petera Lukasa Grafa, Jeanne Baxtresser, Philippe’a Bernolda, Jeana Claude Gérarda, Jacques’a Zoona, Ransoma Wilsona. Jest laureatką wielu krajowych konkursów fletowych oraz konkursów międzynarodowych. Otrzymywała wiele stypendiów m.in. Komisji Fulbrighta, KAAD, All Flutes Plus, Jeunesses Musicales, Top Wind oraz Stiftung für Musik Zürich. Od 2006 jest stypendystką fundacji Yehudi Menuhina Live Music Now. Koncertuje jako solistka z czołowymi polskimi orkiestrami filharmonicznymi w kraju. Jako solistka oraz kameralistka występuje za granicą w wielu krajach Europy oraz USA. Obecnie jest członkiem w Bayerisches Symphonieorchester München. Współpracuje również z Münchener Kammerorchester i Bach Collegium München. W 2006 roku otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechnianie i ochronę kultury, a w 2008 została laureatką programu stypendialnego Ministra Kultury „Młoda Polska”. Od 2007 roku pracuje na stanowisku asystenta w klasie fletu prof. Zbigniewa Kamionki w Akademii Muzycznej w Krakowie.

Andrzej Jungiewicz – absolwent  klasy fortepianu prof. Józefa Stompla oraz klas kameralnych prof. Marii Szwajger-Kułakowskiej i prof. Urszuli Stańczyk w Akademii Muzycznej w Katowicach. Obecnie jest wykładowcą w macierzystej Uczelni oraz w Zespole Szkół Muzycznych w Katowicach. Stypendysta Ministra kultury i Sztuki w roku 1986/1987. Laureat konkursów pianistycznych w Nowej Soli (1975), w Sulechowie (1976) na stypendia artystyczne Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie (1985 i 1986), Konkursu Współczesnej Muzyki Kameralnej w Łodzi (1986) oraz Festiwalu Augustowskie Spotkania Młodych (1985). Brał udział w mistrzowskich kursach pianistycznych i muzyki kameralnej pod kierunkiem m. in. Barbary Halskiej, Ryszarda Baksta, Rudolfa Buchbindera, Konrada Richtera. Nagrywał dla radia i telewizji. Wraz z kontrabasistką Ireną Olkiewicz zrealizował CD „Medytacja Thais” (2003) a z pianistką Gabrielą Szendzielorz „Muzyka współczesnych kompozytorów śląskich dla 2 pianistów” (2009). Brał udział w wielu festiwalach. Dokonał  prawykonań muzyki najnowszej. Współpracuje jako kameralista z wieloma wybitnymi muzykami w kraju i za granicą. Towarzyszył Jadwidze Kotnowskiej na koncertach w Hong-Kongu, Pakistanie i Malezji w 2007 roku.

Podczas koncertu usłyszymy:

Antonio Vivaldi – Concerto na 2 flety g-moll RV 103,
Franz Doppler – Duetino Hongrois op. 36,
Rafał Augustyn – Matrimonium  na 2 flety i fortepian (prawykonanie)

* * *

Wojciech Widłak – utwór na 2 flety i fortepian (prawykonanie)
Feruccio Busoni -Duet e-moll op. 43 na 2 flety i fortepian
Jules Demersseman Duo Brillant na tematy z Wilhelma Tella na 2 flety i fortepian.

Koncert będzie współorganizowany przez Fundację Piąta Esencja. Prawykonanie utworów Rafała Augustyna i Wojciecha Widłaka odbędzie się w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zamówienia kompozytorskie, którego operatorem jest Instytut Muzyki i Tańca. Oto, co sami kompozytorzy napisali o swych dziełach:
Rafał Augustyn:
” … Matrimonium. Utwór cykliczny nr 6 na dwa flety i fortepian – nie opisuje żadnego konkretnego małżeństwa, a zwłaszcza państwa Długoszów, choć z myślą o Nich jest pisane.  Jest to raczej abstrakt (abstrakcja?) pewnej trajektorii „stosunków międzyludzkich“ w ich dołach i górach, podobieństwach i różnicach, wielkości i małości i wszystkim co pomiędzy. „Cykliczność“ w porównaniu z poprzednimi pięcioma utworami w serii ma stosunkowo niewielkie znaczenie, choć podział czasu na odcinki jest istotny. Utwór pragnę dedykować Agacie i Łukaszowi Długoszom. Niech mi zatem Andrzej Jungiewicz wybaczy pominięcie: nie chodziło mi tutaj o ménage à trois w jakiejkolwiek postaci, nawet artystycznej. Fortepian jest bowiem nie tyle osobą, ile, by tak rzec, personifikacją „elementu obiektywnego“, w tym czasu, a jakże – cyklicznego.”
Wojciech Widłak:
” … Widnokręgi na dwa flety i fortepian to utwór skomponowany latem 2017 roku na zamówienie Fundacji Piąta Esencja specjalnie dla duetu flecistów: Łukasza Długosza i Agaty Kielar-Długosz. Pisząc, inspirowałem się przede wszystkim specyficznym zestawieniem dwóch jednobrzmiących instrumentów, ściśle ze sobą powiązanych, podejmujących  muzyczny dialog między sobą oraz tworzących – w duecie – przeciwwagę dla partii fortepianu, w której kluczowe znaczenie mają rezonans i wybrzmienie. Dźwiękowe linie, kręgi, spirale tworzą wieloodcinkową narrację o zróżnicowanej ekspresji.”

W drugiej części wieczoru będzie miała miejsce prezentacja książki Gabriela Michalika „Kobieta pracująca. Rzecz o Irenie Kwiatkowskiej i jej czasach”.

W trosce o Państwa komfort i bezpieczeństwo uprzejmie prosimy o mailowe potwierdzenie obecności na adres rezerwacje@palacradziejowice.pl, co umożliwi nam zarezerwowanie najlepszych dla Państwa miejsc. W odpowiedzi otrzymają Państwo potwierdzenie rezerwacji wraz z niezbędnymi szczegółami. Z uwagi na ograniczoną ich liczbę decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy do Nowego Domu Sztuki na godzinę siódmą wieczorem.