Plener tkacki

W dniach 13-21 czerwca 2015 roku Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach gości zespół Pracowni Tkactwa Artystycznego PENELOPA. Pracownia działa od ponad 20 lat w Ośrodku Kultury im. Stefana Żeromskiego dzielnicy Wola w Warszawie. Jej członkowie mają na swoim koncie wiele nagród oraz cieszących się dużym uznaniem wystaw gobelinów.
Tkactwo jest najstarszą działalnością rzemieślniczą człowieka, znaną już w neolicie. Stoją za nią nie tylko wieki tradycji, ale także określona symbolika. Tkanie gobelinów jest jak tkanie opowieści, wystarczy wspomnieć, że podstawowy sposób tworzenia to zakładanie osnowy i wątku, pojęcia ściśle związane z literaturą.
Tworzenie gobelinów jest wyjątkowo misterną sztuką, wymagającą szczególnego skupienia, cierpliwości i biegłości manualnej, a równocześnie żywej wyobraźni. Niezwykłe otoczenie Pałacu w Radziejowicach jest zatem doskonałą inspiracją dla działań twórczych w tym zakresie. Podczas pleneru artyści i artystki tworzący Pracownię PENELOPA mogą poznać się lepiej, wymienić doświadczenia oraz skupić się przede wszystkim na pracy artystycznej, na którą zwykle nie ma czasu w nawale codziennych obowiązków. Pobyt w Radziejowicach zakończony jest pokazem gobelinów, będącym równocześnie podsumowaniem pracy twórczej wykonanej podczas pleneru.