#Pałac Szustra_Pałac w Radziejowicach_online

Serdecznie zapraszamy na cykl czterech koncertów kameralnych realizowanych we współpracy z Warszawskim Towarzystwem Muzycznym w ramach programu „Kultura w sieci”.

Dzięki temu cyklowi koncertów będą Państwo mieli możliwość przeniesienia się w świat spokoju, harmonii, marzeń i dobrych emocji. Wierzymy, że muzyka na długo zostanie w Waszej pamięci i pozwoli pozostać w kontakcie z Domem Pracy Twórczej w Radziejowicach.

W tym, jakże dziwnym czasie, utrudnionego dostępu do kultury pragniemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby dotrzeć do możliwie jak najszerszej publiczności. Dlatego wszystkie wydarzenia w ramach cyklu dostępne będą nieodpłatnie w formie online. Transmisja z wydarzenia odbędzie się na naszym kanale na Youtube. Uczestnictwo osobiste w wydarzeniu jest możliwe po spełnieniu warunków umieszczonych poniżej.

 

27.06.2020
KAMERALNY KONCERT MISTRZÓW
Konstanty Andrzej Kulka – skrzypce
Tomasz Strahl –  wiolonczela
w programie m.in.:
Karol Lipiński
Grażyna Bacewicz
Henryk Hubertus Jabłoński
Maciej Małecki
Ludwig van Beethoven
Béla Bartók
Georg Friedrich Händel / Johan Halvorsen

11.07.2020
RECITAL FORTEPIANOWYPaweł Kowalski
w programie m.in.:
Ludwig van Beethoven
Fryderyk Chopin
Aleksander Skriabin

01.08.2020
POLSKA MUZYKA SKRZYPCOWA
Katarzyna Duda – skrzypce
Hanna Holeksa – fortepian
w programie m.in.:
Ignacy Jan Paderewski
Karol Szymanowski
Henryk Wieniawski

16.08.2020
WIECZÓR LITERACKI W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II
Jarosław Gajewski – aktor
Karol Radziwonowicz – fortepian
w programie:
Jan Paweł II – fragmenty encykliki „Veritatis splendor”

 

UWAGA!
Uczestnictwo osobiste w wydarzeniach jest możliwe tylko z potwierdzoną rezerwacją, decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Państwa rezerwacja zostanie potwierdzona mailowo lub telefonicznie – bez potwierdzonej rezerwacji nie możemy zagwarantować uczestnictwa w koncercie. Uczestnictwo osobiste w wydarzeniu jest możliwe po spełnieniu niżej wymienionych zasad, które tyczą się osób posiadających potwierdzone miejsce na sali koncertowej Nowego Domu Sztuki. Osoby posiadające rezerwację na wydarzenie z miejscem w przestrzeni parkowej zobowiązane są do zachowanie 2 metrowej odległości pomiędzy uczestnikami wydarzenia oraz do stosowania się do poleceń pracowników organizatora uwzględniających wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

ZASADY UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ DOM PRACY TWÓRCZEJ W RADZIEJOWICACH UWZGLĘDNIAJĄCE WYMOGI  MAJĄCE NA CELU OGRANICZENIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA SARS-CoV-2

  1. W wydarzeniu mogą wziąć udział jedynie osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa poprzez dedykowany adres e-mail: rezerwacje@palacradziejowice.pl bądź telefonicznie pod nr 46 857 7175 lub 512 928 062.
  2. Udział w wydarzeniu artystycznym jest możliwy pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia, że uczestnik według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Wzór oświadczenia zostanie przesłany uczestnikowi pocztą elektroniczną po przyjęciu rezerwacji, jest też dostępny tutaj. W dniu wydarzenia, przed jego rozpoczęciem, należy oświadczenie wypełnić, podpisać i oddać obsłudze. Osoby, które nie wypełnią oświadczenia, nie mogą uczestniczyć wydarzeniu.
  3. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest przekazanie danych osobowych uczestnika pod kątem ewentualnego udostępnienia służbom sanitarnym. Podanie danych osobowych oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez organizatora zgodnie z polityką RODO przez okres 2 tygodni od wydarzenia.
  4. Na terenie wydarzenia obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu min. 1,5 metra.
  5. Przed wejściem na teren wydarzenia konieczna jest dezynfekcja rąk, płyn do dezynfekcji dostępny jest na terenie wydarzenia.
  6. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wymogów i zasad obowiązujących na terenie wydarzenia, w tym do stosowania się do umieszczonych oznaczeń i tablic informacyjnych a także do wykonywania poleceń pracowników organizatora.
  7. Uczestnictwo w wydarzeniu artystycznym oznacza akceptację regulaminu wydarzenia i obowiązek jego przestrzegania. Treść regulaminu dostępna jest w miejscu wydarzenia oraz na stronie internetowej Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach pod tym linkiem.

Do zobaczenia w Radziejowicach!