Muzyka Sakralna

Piaty wieczór III Letniego Festiwalu imienia Jerzego Waldorffa w Radziejowicach dedykowany był profesorowi Ryszardowi Karczykowskiemu, który obchodził pięćdziesiątą rocznicę rozpoczęcia pracy artystycznej. W Nowym Domu Sztuki odbył się koncert uczestników Kursu Mistrzowskiego profesora Karczykowskiego przy akompaniamencie organistów z Salezjańskiej Szkoły Muzycznej II stopnia im. ks. H. Chlondowskiego w Lutomiersku. Koncertowi towarzyszyła recytacja Psalmów przez Halinę Łabonarską i Jarosława Gajewskiego.