Mistrzowski Kurs Interpretacji „Solo i w duecie”

Tegoroczne spotkanie z utalentowaną młodzieżą pianistyczną poprowadzi znakomita pianistka i pedagog Elżbieta Karaś – Krasztel, profesor Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie. Uczestnicy proszeni są o przygotowanie  dowolnego programu do opracowanie w ramach codziennych zajęć. Będzie też możliwość spotkań z Ewą Leszczyńską śpiewaczką i pianistką w ramach zajęć kameralnych dotyczących partnerstwa w relacji śpiewak – pianista. Materiały nutowe potrzebne do przygotowania na te zajęcia będą udostępnione do pobrania na stronie internetowej kursu. Na zakończenie planowany jest koncert uczestników otwarty dla publiczności.

 

Ewa Leszczyńska

Przepięknie położony Pałac i jego otoczenie, a także znakomite warunki do ćwiczenia i zakwaterowania będą niewątpliwie sprzyjać doznaniom artystycznym i codziennej pracy.
Koszt siedmiu dni pobytu zawierający zajęcia gry solowej i kameralnej, zakwaterowanie, wyżywienie i możliwość ćwiczenia to: 1 300 zł.

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem: kursymistrzowskie@palacradziejowice.pl do dnia 20 sierpnia 2022 roku.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru uczestników.

Karta zgłoszenia do pobrania tutaj: Karta zgłoszenia

Elżbieta Karaś-Krasztel

This year,s meeting with talented young pianists will be led by the excellent pianist and teacher Elżbieta Karaś – Krasztel, a profesor of the Fryderyk Chopin University in Warsaw. Tha participants are asked to prepare any program to be developed as part of everyday classes.
It will be also an opportunity to meet  excellent singer and pianist Ewa Leszczyńska part of chamber music classes regarding partnership in relations between a singer and a pianist. The scores  needed to prepare for these lessons will be availabe for dowload on course website. At the end a concert of participants is planed. Tha beautifully located palace and its surroundings as well as exellent conditions for practising will undoubtedly favour artistic experiences and everyday work.
The cost a seven – day stay including solo and chamber lessons, accommodation, meels and possibility to practise is 1300 PLZ.

The event is sponsored by the funds of Radziejowice Palace.

Registration: kursymistrzowskie@palacradziejowice.pl till 20 August 2022.

Tha organizers reserve the right to choose the candidates.