List wicepremiera Glińskiego w sprawie powołania dyrektora Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach

Pismem z dnia 14 czerwca 2018 r, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński wyraził zamiar powołania obecnego Dyrektora – Bogumiła Mrówczyńskiego na następny okres sprawowania funkcji dyrektora Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach.