Konferencja prasowa I Letniego Festiwalu im. Jerzego Waldorffa

We czwartek 2 lipca, w sali koncertowej Pałacu w Radziejowicach odbyła się konferencja prasowa I Letniego Festiwalu w Radziejowicach. Za zaproszenie organizatorów odpowiedzieli dziennikarze reprezentujący media lokalne i ogólnopolskie.

Gośćmi prowadzonej przez Jerzego Kisielewskiego konferencji byli: Maja Karwowska, dyrektor Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus, Jerzy Bralczyk, Janusz Olejniczak, Andrzej Seweryn i Mariusz Malec, reżyser cyklu „Pan Tadeusz w Radziejowicach”.

W pierwszej części spotkania zaproszeni goście opowiadali zgromadzonym na sali dziennikarzom o wydarzeniach, które odbędą się w ramach I Letniego Festiwalu im. J. Waldorffa. Reżyser cyklu prezentującego Mickiewiczowską epopeję Mariusz Malec mówił o swoim zamyśle na realizację cyklu spektakli w Radziejowicach. Moim zadaniem jest chyba przede wszystkim nie przeszkadzać – żartował Mariusz Malec mówiąc jednocześnie o tym, z jaki znamienitymi artystami ma okazję pracować. Mariuszowi Malcowi spodobała się także sceneria, w której „Pan Tadeusz w Radziejowicach” będzie rozgrywany. Jerzy Kisielewski rozmawiał kolejno ze wszystkimi twórcami biorącymi udział w radziejowickich spektaklach.Jestem wdzięczny, że po długiej pracy w obcym języku, zostałem obdarzony zaufaniem i dano mi możliwość obcowania z literaturą polską, i to jaką! – powiedział Andrzej Seweryn pytany przez Jerzego Kisielewskiego o nastrój na chwilę przed rozpoczęciem przedstawień. Gospodarz spotkania próbował dowiedzieć się od Janusza Olejniczaka, co będzie grał podczas „Pana Tadeusza w Radziejowicach”, Maestro nie zdradził szczegółów, ale powiedział, że będzie grał młodzieńcze utwory Chopina.

Niemałą atrakcją dla zgromadzonych była opowieść prof. Jerzego Bralczyka o zbieranych przezeń wydaniach „Pana Tadeusza” i o przygodzie spotkania z tą wyjątkową opowieścią, która w pewien sposób zdeterminowała życie Jerzego Bralczyka – poszedłem na polonistykę między innymi dlatego, że wiązało się to z „Panem Tadeuszem”. W trakcie spotkania oczywiście nie mogło zabraknąć czasu na prezentację orkiestry festiwalowej – Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus. Historię związaną z pierwszym spotkaniem Sinfonii Iuventus z Pałacem w Radziejowicach opowiadała Maja Karwowska, dyrektor Orkiestry. Radziejowickie koncerty naszej Orkiestry były jednym z najważniejszych w naszej krótkiej historii. Możliwość zagrania najpierw z Agatą Szymczewską, a potem pod dyrekcją Tadeusza Wojciechowskiego w „Halce” Stanisława Moniuszki była kamieniem milowym w naszej historii – powiedziała Maja Karwowska.

Przybyłych na spotkanie dziennikarzy szczególnie interesowała kolekcja Jerzego Bralczyka, wypytywano o eksponaty przywiezione do Radziejowic, o emocje, jakie wiążą prof. Bralczyka z „Panem Tadeuszem”, dużym zainteresowaniem cieszył się także Andrzej Seweryn, któremu zadawano pytania o francuskie tłumaczenia Mickiewiczowskiego dzieła i ich odbiór nad Sekwaną.