Koncerty Mistrz i Uczeń oraz Młode Talenty dla radziejowickiej publiczności

Zapraszamy serdecznie na dwa wyjątkowe koncerty: Mistrz i Uczeń i Młode talenty, które odbędą się 28 i 29 sierpnia, o godzinie 19.00 w Namiocie Festiwalowym. Koncerty te stanowić będą zwieńczenie XIV edycji WARSZAWSKICH MIĘDZYNARODOWYCH KURSÓW MISTRZOWSKICH im. Macieja Paderewskiego. Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach ma przyjemność bycia gospodarzem i współorganizatorem tegorocznej edycji. Głównym organizatorem kursów jest Fundacja Edukacji Kulturalnej. Wśród prowadzących zajęcia z uczestnikami znalazły się takie znakomitości jak:

Klaudiusz Baran – akordeon
Marcin Baranowski – skrzypce
Ewa Iżykowska-Lipińska – śpiew
Olga Pasiecznik – śpiew
Maria Peradzyńska-Filip – flet
Anna Skibińska-Haponiuk – wiolonczela
Tomasz Strahl – wiolonczela
Wojciech Świtała – fortepian

 

Na program obu koncertów składać będą się utwory ćwiczone i przygotowywane w trakcie trwania kursu – możemy zatem spodziewać się muzycznej uczty–niespodzianki. Z pewnością będzie to pełna różnorodności mieszanka młodzieńczej pasji i energii Uczestników oraz doświadczenia i kunsztu Mistrzów.

Jak dowiadujemy się na stronie Fundacji – fundacjaedukacjikulturalnej.pl :

„Warszawskie Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie odbyły się po raz pierwszy w 2006 roku w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie. Ich inicjatorem i kierownikiem artystycznym był prof. Maciej Paderewski, wybitny pianista i kameralista, pedagog warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina i ZPSM nr 4.

Tak o Warszawskich Międzynarodowych Kursach Mistrzowskich pisał prof. Jerzy Marchwiński:

Spośród wielu Kursów Mistrzowskich, odbywających się aktualnie w różnych centrach muzycznych Kraju, ten wyróżnia się unikatową ideą i charakterem. Jest bowiem adresowany w zasadzie do całego środowiska muzycznego, zarówno do uczniów szkół podstawowych, i do samodzielnych, dorosłych artystów-wykonawców. W formule Kursu mogą znaleźć swe miejsce bardzo młodzi ludzie, którzy – być może – w asyście swoich mentorów, zapragną pokazać swe umiejętności innemu mistrzowi, adepci liceów i Akademii, a nawet ci, już dojrzali, którzy zapragnęliby np. konfrontacji i dialogu z mistrzem, a więc innym, dojrzałym artystą. Ta unikatowa formuła zasługuje na najwyższą pochwałę, dalsze istnienie i rozwój, oraz na promocję i popularyzację.”

Formuła ta jest także bliska idei Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach, dlatego z taką samą serdecznością, z jaką gościmy XIV edycję WARSZAWSKICH MIĘDZYNARODOWYCH KURSÓW MISTRZOWSKICH im. Macieja Paderewskiego, ugościmy także Państwa – naszą wspaniałą Publiczność.

Do zobaczenia w Radziejowicach!

UWAGA!
Uczestnictwo osobiste w wydarzeniach jest możliwe tylko z potwierdzoną rezerwacją, decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Państwa rezerwacja zostanie potwierdzona mailowo lub telefonicznie – bez potwierdzonej rezerwacji nie możemy zagwarantować uczestnictwa w koncercie. Uczestnictwo osobiste w wydarzeniu jest możliwe po spełnieniu niżej wymienionych zasad, które tyczą się osób posiadających potwierdzone miejsce w namiocie festiwalowym. Osoby posiadające rezerwację na wydarzenie z miejscem w przestrzeni parkowej zobowiązane są do zachowanie 2 metrowej odległości pomiędzy uczestnikami wydarzenia oraz do stosowania się do poleceń pracowników organizatora uwzględniających wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

ZASADY UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ DOM PRACY TWÓRCZEJ W RADZIEJOWICACH UWZGLĘDNIAJĄCE WYMOGI  MAJĄCE NA CELU OGRANICZENIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA SARS-CoV-2

  1. W wydarzeniu mogą wziąć udział jedynie osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa poprzez dedykowany adres e-mail: rezerwacje@palacradziejowice.pl bądź telefonicznie pod nr 46 857 7175 lub 512 928 062.
  2. Udział w wydarzeniu artystycznym jest możliwy pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia, że uczestnik według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Wzór oświadczenia zostanie przesłany uczestnikowi pocztą elektroniczną po przyjęciu rezerwacji, jest też dostępny tutaj. W dniu wydarzenia, przed jego rozpoczęciem, należy oświadczenie wypełnić, podpisać i oddać obsłudze. Osoby, które nie wypełnią oświadczenia, nie mogą uczestniczyć wydarzeniu.
  3. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest przekazanie danych osobowych uczestnika pod kątem ewentualnego udostępnienia służbom sanitarnym. Podanie danych osobowych oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez organizatora zgodnie z polityką RODO przez okres 2 tygodni od wydarzenia.
  4. Na terenie wydarzenia obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu min. 1,5 metra.
  5. Przed wejściem na teren wydarzenia konieczna jest dezynfekcja rąk, płyn do dezynfekcji dostępny jest na terenie wydarzenia.
  6. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wymogów i zasad obowiązujących na terenie wydarzenia, w tym do stosowania się do umieszczonych oznaczeń i tablic informacyjnych a także do wykonywania poleceń pracowników organizatora.
  7. Uczestnictwo w wydarzeniu artystycznym oznacza akceptację regulaminu wydarzenia i obowiązek jego przestrzegania. Treść regulaminu dostępna jest w miejscu wydarzenia oraz na stronie internetowej Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach pod tym linkiem.