Koncert TRIO LEGEND

W niedzielę, 16 października 2022 r., o godzinie 19.00, serdecznie zapraszamy Państwa do Nowego Domu Sztuki na koncert Trio Legend.

Występować będą:
Krzysztof Katana – skrzypce
Monika Krasicka-Gajownik – wiolonczela
Agnieszka Zahaczewska-Książek – fortepian

W programie:
Mieczysław Karłowicz
Pieśni: Pamiętam ciche, jasne złote dnie, Zasmuconej, Mów do mnie jeszcze, w opracowaniu na trio fortepianowe Krzysztofa Katany 

Fryderyk Chopin
Trio g-moll op.8

Franciszek Schubert
Trio B- dur op.99

TRIO LEGEND to jedyny zespół z Polski, który zwy­ciężył w prestiżowym Międzynarodowym Konkursie im. Johannesa Brahmsa w Pörtschach (2019). Członkowie ze­społu są absolwentami Akademii Muzycznych w Krakowie i Katowicach. W obecnym składzie zdobyli laury w XVII Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej im. Johannesa Brahmsa w Gdańsku i Turnieju Mistrzów w Bydgoszczy (2018). W 2021 roku zespół zdobył wyróż­nienie w II Międzynarodowym Konkursie Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie. Pokłosie sukcesów to stypendium Guarneri Trio Prague umożliwiające udział w kursach mistrzowskich w Wengen w Szwajcarii oraz w Schlitz w Niemczech. W czasie pande­mii Trio zrealizowało koncerty online w ramach projektów „Polish Music Experience”, „Partnerstwo dla Muzyki 2.0″ oraz „ÖHome Kunstuniversität Graz”, a także podczas XXX Międzynarodowego Festiwalu Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych. Zespół ma zaszczyt wymieniać znakomitości świata mu­zyki kameralnej jako swoich mistrzów i nauczycieli. Są wśród nich Ida Bieler, François Dumont, Stephan Goerner, Marek Jerie, Josef Kluson, Ivan Klánský, Ulrich Koella, Charles Richard-Hamelin, Maria Szwajger-Kułakowska, Wiesław Kwaśny, Kaja Danczowska. Trio studiuje obecnie w Kunstuniversität w Grazu w klasie kameralistyki prof. Chia Chou. Członkowie zespołu otrzymali stypendium z Programu Stypendialnego „Młoda Polska” na rok 2021 na nagranie i wydanie niniejszego albumu, będą­cego debiutancką płytą Tria Legend.

Krzysztof Katana – zdobywca nagród na kilkudziesięciu konkursach, za­równo jako skrzypek, kameralista, jak i pianista. Absolwent z wyróżnieniem Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej w klasie Krzysztofa Stolarza i Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. Wiesława Kwaśnego. Edukacji dopełniły kursy mistrzowskie pod okiem: Jana Staniendy, Tomasza Tomaszewskiego, Rolanda Baldiniego, Rainera Honecka, Alissy Margulis. Wśród licz­nych inspiracji ważną rolę w rozwoju artysty pełniła praca w zespołach pod kierunkiem prof. Kai Danczowskiej.
Uznanie dla działalności muzyka znalazło odzwier­ciedlenie m.in. w przyznaniu stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia arty­styczne oraz stypendium z programu „Młoda Polska” na rok 2021 na nagranie i wydanie debiutanckiej płyty Tria Legend. Krzysztof Katana swobodnie przemieszcza się pomiędzy gatunkami muzyki klasycznej i rozrywkowej. Z entuzjazmem propaguje muzykę polską – wykonywał Kwintet fortepiano­wy Juliusza Zarębskiego na Aurora Chamber Music Festival w Szwecji (w ramach programu „Kultura polska na świe­cie”), a także dzieła Karola Szymanowskiego na festiwalu „Muzyka w Starym Lwowie”. Podejmuje się prawykonań mu­zyki współczesnej przy okazji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”. Od listopada 2021 pracuje jako muzyk grupy I skrzypiec w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Rozpoczął także pracę pedagogiczną, odbywając w roku akademickim 2017/2018 staż asystencki w Katedrze Kameralistyki Akademii Muzycznej w Krakowie. 

Monika Krasicka-Gajownik – laureatka programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska”. W 2017 roku ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie w klasie dr. hab. Dominika Połońskiego w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. Swoje umiejęt­ności doskonaliła na kursach mistrzowskich, pracując pod okiem takich wiolonczelistów, jak: Marek Jerie, Wolfgang Emanuel Schmidt, Wolfgang Boettcher, Dominique de Williencourt, Morten Zeuthen, Antônio Meneses oraz Konstantin Heidrich. W 2018 roku podjęła studia dokto­ranckie w Akademii Muzycznej w Krakowie pod kierunkiem dr. hab. Jana Kalinowskiego. Wtedy też rozpoczęła dzia­łalność dydaktyczną, współprowadząc klasę wiolonczeli w macierzystej uczelni.
Jako kameralistka i solistka brała udział w licznych fe­stiwalach, takich jak: „Warszawska Jesień”, „Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena” w Warszawie, Festiwal „Emanacje” w Lusławicach, „Guimarães Clássico” Festival w Portugalii, „Aurora” Chamber Music Festival w Szwecji i „Sacrum Profanum” w Krakowie.
W 2016 roku została zakwalifikowana do udziału w Akademii Gustava Mahlera w Bolzano, zaś rok póź­niej współpracowała z Scharoun Ensemble (Berliner Philharmoniker) podczas Letniej Akademii Muzyki w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Współpracowała z takimi orkiestrami, jak: Sinfonietta Cracovia, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, NFM we Wrocławiu, Polish Art Philharmonic i Baltic Neopolis Orchestra, występując pod batutą takich dyrygentów, sir Neville Marriner, Krzysztof Penderecki, Matthias Pintscher, John Axelrod, Jerzy Maksymiuk oraz Antoni Wit.

Agnieszka Zahaczewska-Książek – absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym Sączu (w klasie mgr Danuty Jarząbek, a następnie prof. Stefana Wojtasa). W 2015 roku ukończyła z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie w klasie prof. Stefana Wojtasa. Odbyła studia podyplomowe w klasie prof. Wojciecha Świtały oraz stu­dia doktoranckie w klasie kameralistyki fortepianowej prof. Marii Szwajger-Kułakowskiej w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. W 2022 roku uzyskała tytuł doktora sztuki.
Umiejętności kameralne doskonaliła pod kierunkiem prof. Kai Danczowskiej, dr Justyny Danczowskiej oraz dr. hab. Sławomira Cierpika. Jako członkini kwintetu forte­pianowego zdobyła III nagrodę na Ogólnopolskim Turnieju Kameralnym w Bydgoszczy (2015).
Artystka tworzy duet fortepianowy z Krzysztofem Książkiem. Duet zwyciężył w II Międzynarodowym Konkursie Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie (2021), zdobył też II nagrodę i nagrodę specjalną w XXI Międzynarodowym Konkursie Duetów Fortepianowych im. Franza Schuberta w Jeseniku (2019) oraz tytuł finali­sty i nagrodę specjalną w III Międzynarodowym Konkursie Duetów Fortepianowych im. Suzany Szörenyi w Bukareszcie (2019). W 2020 roku ukazała się debiutancka płyta zespołu z suitami na dwa fortepiany Areńskiego i Rachmaninowa. Pianistka była stypendystką fundacji „Almanachu Muszyny” i programu „Młoda Polska”. Pracuje jako akompaniator w Katedrze Skrzypiec i Altówki w Akademii Muzycznej w Krakowie.