Koncert Pod jedną koroną

Łódzka Orkiestra Barokowa Altberg Ensemble znów zagra na żywo. Po przerwie spowodowanej pandemią, nasz pierwszy koncert z udziałem publiczności zagramy w Radziejowicach. Koncert zatytułowany „Pod jedną Koroną” – Muzyka z czasów Augusta II Mocnego i Augusta III odbędzie się 10 września w Nowym Domu Sztuki o godzinie 19:00, a zespół poprowadzi od klawesynu Ewa Mrowca.

W programie:
Johann Christoph Schmidt – Ouverture in G na 2 oboje, fagot, smyczki  i b.c.
Johann Sebastian Bach – Koncert A-dur, BWV 1055 na klawesyn i smyczki 
Johann Christian Röllig – Polonaise A-dur na obój d’amore, smyczki i b.c.
Christoph Graupner – Ouverture D-dur, GWV 418 na 2 flety traverso, fagot, smyczki i b.c.

„Pod jedną Koroną” to program nawiązujący do okresu w historii Rzeczypospolitej, gdy na tronie zasiadali władcy z dynastii Wettynów – August II Mocny i jego syn August III, będący jednocześnie elektorami Saksonii. W latach 1697-1706 i 1709-1763 Rzeczpospolita była związana unią personalną z Saksonią. Gdy August II Mocny został wybrany na króla Polski, dzielił swój czas między Warszawę i Drezno, wiele podróżując. W podróżach towarzyszyli mu muzycy z jego kapeli. Na warszawskim dworze działali dwaj kapelmistrzowie – Polak Jacek Różycki, którego do dzisiejszych czasów przetrwała twórczość religijna utrzymana w stylu włoskim i Niemiec Johann Christoph Schmidt, komponujący w stylu francuskim. August II Mocny, poprzez obecność muzyki francuskiej w Warszawie chciał nawiązywać do wielkiego dworu Ludwika XIV w Wersalu. Pomimo podziwu, jaki wzbudzały styl włoski i francuski, na dworze Wettynów wielką popularnością cieszyły się także polskie tańce: polonez i mazur. W Saksonii każdy bal zaczynał się jednym z polskich tańców. Do dziś przetrwał opis uroczystości weselnych z 4 września 1719 roku, Augusta III z Marią Józefiną Habsburg, które rozpoczynały się właśnie polonezem. Polskie tańce, a także polski styl szeroko opisywał Johann Adolph Scheibe w Critischer Musicus z 17 września 1737 roku, a także dużo później w roku 1772, słynny podróżnik i amator muzyki Charles Burney. Recepcja stylu polskiego w muzyce niemieckiej w XVIII wieku była znacząca. Polskie akcenty znajdujemy również w postaci poloneza w Uwerturze D dur Christopha Graupnera, ostatniej części koncertu klawesynowego A dur Johanna Sebastiana Bacha, czy też u drezdeńskiego kompozytora Christiana Rölliga

 

Ewa Mrowca – urodzona w Krakowie, naukę gry na klawesynie rozpoczęła w wieku 12 lat. Z wyróżnieniem ukończyła studia w Krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie prof. Elżbiety Stefańskiej. Jest absolwentką Guildhall School of Music&Drama w Londynie w klasie Nicholasa Parle, oraz Schola Cantorum Basiliensis w Bazylei w klasie Jörga Andreasa Böttichera. Została wyróżniona w 2003 roku w VI Konkursie Klawesynowym im. J. Broadwooda w Londynie, organizowanym na historycznych instrumentach. W 1999 roku uzyskała Diploma di Merito Accademii Musicale Chigiana w Sienie. Jest laureatką nagrody Łódzkie Eureka 2012. Stypendystka Ministerstwa Kultury,  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rządu Szwajcarii, Accademii Musicale Chigiana oraz Guildhall School of Music&Drama. Swoje umiejętności doskonaliła na kursach mistrzowskich prowadzonych przez Kennetha Gilberta (Accademia Musicale Chigiana), Kris Verhelst, Christopha Rousseta, Elisabeth Joyé, Pierra Hantai oraz Jespera Christensena. Ze szczególną pasją poświęca się wykonawstwu muzyki na instrumentach oryginalnych, a także historycznej realizacji basso continuo. Jej działalność koncertowa obejmuje recitale solowe, oraz występy z zespołami muzyki dawnej. Koncertuje w Polsce, Francji, Niemczech, Chinach, Japonii oraz USA. Występowała realizując b.c. pod kierunkiem Jordi Savalla, Simona Standage’a, Katherine McGilivray, Olivii Centurioni, Jörga Andreasa Böttichera, Petera Van Heyghena, jako solistka pod kierunkiem Joshuy Rifkina. Wraz z Jakubem Kościukiewiczem jest współtwórcą łódzkiej orkiestry barokowej Altberg Ensemble, współpracuje z zespołami muzyki dawnej: Musicae Antiquae Collegium Varsoviense, Capella dell’Ospedale della Pietà Venezia, Il Giardino d’Amore, a także z zespołem Nova Casa,z którym to we wrześniu 2009 r. wraz z Olgą Pasiecznik została przygotowana premiera spektaklu Tre Donne Tre Destini opartego na kantatach G.F. Händla dla Warszawskiej Opery Kameralnej. Jej recital z grudnia 2015 roku z Germanisches National Museum w Norymberdze był retransmitowany na antenie Bayerische Rundfunk. Obecnie pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Akademii Muzycznej w Łodzi oraz w Akademii Muzycznej w Krakowie. Jej pierwszy solowy album z Pieces de clavessin Jeana Nicolasa Geoffroy (Dux 0137), zzyskał znakomite recenzje w Polsce, Luxemburgu, Francji i Niemczech, a także został nominowany do prestiżowej nagrody International Classical Music Awards 2013. W marcu 2014 otrzymał wyróżnienie 5 du Diapason. Ewa gra na klawesynie Detmara Hungerberga z Hückeswagen  (2006 rok).

UWAGA!
Uczestnictwo osobiste w wydarzeniach jest możliwe tylko z potwierdzoną rezerwacją, decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Państwa rezerwacja zostanie potwierdzona mailowo lub telefonicznie – bez potwierdzonej rezerwacji nie możemy zagwarantować uczestnictwa w koncercie. Uczestnictwo osobiste w wydarzeniu jest możliwe po spełnieniu niżej wymienionych zasad, które tyczą się osób posiadających potwierdzone miejsce na sali koncertowej Nowego Domu Sztuki. Osoby posiadające rezerwację na wydarzenie z miejscem w przestrzeni parkowej zobowiązane są do zachowanie 2 metrowej odległości pomiędzy uczestnikami wydarzenia oraz do stosowania się do poleceń pracowników organizatora uwzględniających wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

ZASADY UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ DOM PRACY TWÓRCZEJ W RADZIEJOWICACH UWZGLĘDNIAJĄCE WYMOGI  MAJĄCE NA CELU OGRANICZENIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA SARS-CoV-2

  1. W wydarzeniu mogą wziąć udział jedynie osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa poprzez dedykowany adres e-mail: rezerwacje@palacradziejowice.pl bądź telefonicznie pod nr 46 857 7175 lub 512 928 062.
  2. Udział w wydarzeniu artystycznym jest możliwy pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia, że uczestnik według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Wzór oświadczenia zostanie przesłany uczestnikowi pocztą elektroniczną po przyjęciu rezerwacji, jest też dostępny tutaj. W dniu wydarzenia, przed jego rozpoczęciem, należy oświadczenie wypełnić, podpisać i oddać obsłudze. Osoby, które nie wypełnią oświadczenia, nie mogą uczestniczyć wydarzeniu.
  3. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest przekazanie danych osobowych uczestnika pod kątem ewentualnego udostępnienia służbom sanitarnym. Podanie danych osobowych oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez organizatora zgodnie z polityką RODO przez okres 2 tygodni od wydarzenia.
  4. Na terenie wydarzenia obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu min. 1,5 metra.
  5. Przed wejściem na teren wydarzenia konieczna jest dezynfekcja rąk, płyn do dezynfekcji dostępny jest na terenie wydarzenia.
  6. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wymogów i zasad obowiązujących na terenie wydarzenia, w tym do stosowania się do umieszczonych oznaczeń i tablic informacyjnych a także do wykonywania poleceń pracowników organizatora.
  7. Uczestnictwo w wydarzeniu artystycznym oznacza akceptację regulaminu wydarzenia i obowiązek jego przestrzegania. Treść regulaminu dostępna jest w miejscu wydarzenia oraz na stronie internetowej Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach pod tym linkiem.

Do zobaczenia w Radziejowicach!