Koncert Finałowy Uczestników Kursu Mistrzowskiego prof. Ryszarda Karczykowskiego

Serdecznie zapraszamy w najbliższą sobotę – 18 lipca na godzinę 19:00, do Nowego Domu Sztuki – na uroczysty Koncert Finałowy Uczestników Kursu Mistrzowskiego prof. Ryszarda Karczykowskiego – jednego z najwybitniejszych polskich śpiewaków operowych, wykładowcy Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie i Akademii Muzycznej w Krakowie. Rokrocznie Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach umożliwia młodym adeptom śpiewu możliwość pracy indywidualnej, opartej na relacji mistrz-uczeń.  Koncert będzie muzyczną podróżą, podczas której usłyszymy najpiękniejsze pieśni i arie z całego świata w wykonaniu uczestników kursu.

Efektami pracy młodych twórców tradycyjnie pragniemy podzielić się z Państwem – radziejowicką publicznością. Koncert odbędzie się z zachowaniem wymogów sanitarnych w Nowym Domu Sztuki – dla ograniczonej ilości widzów. Uczestnictwo osobiste w wydarzeniu jest możliwe po spełnieniu warunków umieszczonych na naszej stronie. Jednakże, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, postanowiliśmy zadbać o nagłośnienie koncertu, pozwalające na wysłuchanie go także w najbliższym otoczeniu Nowego Domu Sztuki – na świeżym powietrzu. Ponadto koncert będzie rejestrowany i pojawi się już w niedzielę na naszym kanale Youtube.

UWAGA!
Uczestnictwo osobiste w wydarzeniach jest możliwe tylko z potwierdzoną rezerwacją, decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Państwa rezerwacja zostanie potwierdzona mailowo lub telefonicznie – bez potwierdzonej rezerwacji nie możemy zagwarantować uczestnictwa w koncercie. Uczestnictwo osobiste w wydarzeniu jest możliwe po spełnieniu niżej wymienionych zasad, które tyczą się osób posiadających potwierdzone miejsce na sali koncertowej Nowego Domu Sztuki. Osoby posiadające rezerwację na wydarzenie z miejscem w przestrzeni parkowej zobowiązane są do zachowanie 2 metrowej odległości pomiędzy uczestnikami wydarzenia oraz do stosowania się do poleceń pracowników organizatora uwzględniających wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

ZASADY UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ DOM PRACY TWÓRCZEJ W RADZIEJOWICACH UWZGLĘDNIAJĄCE WYMOGI  MAJĄCE NA CELU OGRANICZENIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA SARS-CoV-2

  1. W wydarzeniu mogą wziąć udział jedynie osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa poprzez dedykowany adres e-mail: rezerwacje@palacradziejowice.pl bądź telefonicznie pod nr 46 857 7175 lub 512 928 062.
  2. Udział w wydarzeniu artystycznym jest możliwy pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia, że uczestnik według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Wzór oświadczenia zostanie przesłany uczestnikowi pocztą elektroniczną po przyjęciu rezerwacji, jest też dostępny tutaj. W dniu wydarzenia, przed jego rozpoczęciem, należy oświadczenie wypełnić, podpisać i oddać obsłudze. Osoby, które nie wypełnią oświadczenia, nie mogą uczestniczyć wydarzeniu.
  3. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest przekazanie danych osobowych uczestnika pod kątem ewentualnego udostępnienia służbom sanitarnym. Podanie danych osobowych oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez organizatora zgodnie z polityką RODO przez okres 2 tygodni od wydarzenia.
  4. Na terenie wydarzenia obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu min. 1,5 metra.
  5. Przed wejściem na teren wydarzenia konieczna jest dezynfekcja rąk, płyn do dezynfekcji dostępny jest na terenie wydarzenia.
  6. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wymogów i zasad obowiązujących na terenie wydarzenia, w tym do stosowania się do umieszczonych oznaczeń i tablic informacyjnych a także do wykonywania poleceń pracowników organizatora.
  7. Uczestnictwo w wydarzeniu artystycznym oznacza akceptację regulaminu wydarzenia i obowiązek jego przestrzegania. Treść regulaminu dostępna jest w miejscu wydarzenia oraz na stronie internetowej Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach pod tym linkiem.

Do zobaczenia w Radziejowicach!