III Jubileuszowy Wieczór z Chełmońskim

29 marca odbył się w Pałacu w Radziejowicach III Jubileuszowy Wieczór z Chełmońskim. Podczas wieczoru pokazano replikę obrazu Józefa Chełmońskiego „Pod Twoją obronę” autorstwa Andrzeja Laska przeznaczoną do prezbiterium kościoła w Radziejowicach oraz zaprezentowano kolejną publikację dotyczącą malarza: „Józef Chełmoński na fotografiach i we wspomnieniach”, w koncercie „Śród takich pól przed lat” Jarosław Gajewski recytował fragmenty „Pana Tadeusza”, zaś utwory polskich kompozytorów zagrali na fortepianie na cztery ręce Tamara Granat i Rafał Łuszczewski.

Z inicjatywy Bogumiła Mrówczyńskiego Dyrektora Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach powstała replika obrazu ” Pod Twoją obronę”, która umieszczona zostanie w prezbiterium kościoła w Radziejowicach i pobłogosławiona podczas uroczystej mszy świętej przez Ordynariusza Diecezji Łowickiej biskupa Andrzeja Dziubę w setną rocznicę śmierci artysty 6 kwietnia 2014 r.


Obraz „Pod Twoją obronę” namalowany przez Chełmońskiego w 1906 r. to nokturn przedstawiający Matkę Boską Częstochowską uformowaną ze światła i mgły, która swoją suknią otula uśpioną wieś mazowiecką. Józef Chełmoński w ostatnich latach swojego życia jawił się jako człowiek głęboko religijny, a malarstwo było dla niego kontemplacją boskiego dzieła stworzenia. O replice, która przez ostatnie tygodnie powstawała w radziejowickim pałacu opowiedział sam autor Andrzej Lasek.


Podczas wieczoru Pani Elżbieta Charazińska zaprezentowała najnowszą publikację poświęconą Józefowi Chełmońskiemu, zawierającą wszystkie zachowane fotografie malarza, które przeplatają się ze wspomnieniami o artyście osób mu współczesnych. Wśród wspominających Chełmońskiego są jego przyjaciele, protektorzy, mecenasi, znajomi. Wyboru tekstów dokonała Zofia Kucówna.


W dalszej części wieczoru podczas koncertu pt.: „Śród takich pól przed laty…”. fragmenty „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza w mistrzowski sposób recytował prof. Jarosław Gajewski. Przy fortepianie zasiedli Tamara Granat i Rafał Łuszczewski, którzy wykonali utwory Ignacego Friedmana, Maurycego Moszkowskiego, Filipa Scharwenki oraz Juliusza Zarębskiego.