Goście z Chin w radziejowickim pałacu

18 marca 2017 roku wizytę w radziejowickim pałacu, na zaproszenie dyrektora Bogumiła Mrówczyńskiego, złożyli goście z Chin: Jiang Haiyun – dyrektor Konkursu im. Fryderyka Chopina dla młodych pianistów w Pekinie oraz Li Jiangyi – przedstawiciel Ministerstwa Kultury ChRL, towarzyszyła im pani Monika Karpińska – Krystek, pracownik Ambasady ChRL w Warszawie.

Omawiane były sprawy związane z organizacją mistrzowskich kursów artystycznych w Radziejowicach.

W wyniku spotkania, już w lipcu, zorganizowany zostanie pierwszy mistrzowski kurs dla dwudziestu młodych wiolonczelistów z Chin. Zajęcia poprowadzi wybitny polski wiolonczelista, znany radziejowickiej publiczności – prof. Tomasz Strahl, dziekan wydziału instrumentalnego Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.