Przemysław Stanisławski

Przemysław Stanisławski urodził się w Poznaniu. Edukację muzyczną rozpoczął w wieku sześciu lat. Ukończył teorię muzyki w Akademii Muzycznej w Poznaniu i dyrygenturę symfoniczno-operową w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Henryka Czyża. Od 1966 do 1986 r. śpiewał w Poznańskim Chórze Chłopię­cym Jerzego Kurczewskiego. W 1983 r. utworzył męski zespół wokalny „Affabre Concinui”. Od jego powstania do 1992 r. był kierownikiem artystycz­nym tego zespołu, występując na wielu estradach w kraju i poza granicami. W latach 1986–1991 pracował w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, pełniąc funkcję asystenta dyrygenta. W tym czasie założył Polski Chór Kameralny, specjalizujący się w wykonawstwie muzyki wokalno-instrumentalnej baroku i klasycyzmu.
Jako dyrygent koncertował z orkiestrami: Came­rata Academia, Warszawska Orkiestra Kameralna, Polish Sinfonietta, Filharmonii – Bałtycka, Koszalińska, Lubelska, Olsztyńska, Pomorska, Polska Filharmonia Kameralna Sopot, a także poza granicami (Belgia, Francja, Hiszpania, Japonia, USA).
W 1991 r. został zaproszony na Flandryjski Festiwal Muzyczny do wykonania z orkiestrą i chórem BRT, Philharmonia Choir i Polskim Chórem Kameralnym dzieła G. Ligetiego Requiem.
W 1992 r. otrzymał zaproszenie z Nantes, by wraz z Orchestre de Pays de la Loire wykonać IX Symfonię L. van Beethovena. W tymże roku był oficjalnym reprezentantem kraju w „Dniu Polskim” na światowej wystawie EXPO 92 w Sewilli. Znaczącym wydarzeniem było zaproszenie w 1993 r. na Międzynarodowy Festiwal Muzyczny w Kyoto, gdzie z tamtejszą orkiestrą wykonał Koncerty brandenbur­skie J. S. Bacha i Historię żołnierza I. Strawińskiego.
Od października 1993 r. prowadzi zespoły kan­tatowo-oratoryjne i zespoły operowe na Wydziale Wokalno-Aktorskim w Akademii Muzycznej im. Stani­sława Moniuszki w Gdańsku. Przygotował kilkadziesiąt premier operowych i oratoryjnych (H. Purcell, J. S. Bach, G. F. Haendel – polska premiera oratoriów Susanna i Belshazzar, J. A. Hasse – polska premiera Cleofide, G. Pergolesi, D. Cimarosa, J. Haydn, W. A. Mozart, G. Rossini, S. Moniuszko, G. Donizetti, G. Puccini, H. Czyż, T. Z. Kassern – światowa premiera The comedy of the dumb wife, G. C. Menotti – polska premiera The old maid and the thief, M. Rimski-Korsakow – polska premiera Carskiej narzeczonej) i in.
Dokonał wielu nagrań dla polskich i zagranicznych RTV, a także CD (Muzyka polskiego renesansu; G. F. Haendel – Mesjasz; W. A. Mozart – Requiem; T. Z. Kassern – Comedy of the dumb wife).
W latach 1995–2000 współpracował z orkiestrą Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warsza­wie, z którą często koncertował w krajach Beneluksu, Francji i Hiszpanii.
Od 2010 r. jest kierownikiem artystycznym Orkie­stry Trybunału Koronnego w Lublinie, zaś od kwietnia 2011 r. – zespołu Camerata Lubelska. Z tymi zespołami dokonał kilkunastu światowych prawykonań dzieł Jana Wańskiego i Józefa Zeidlera, a z Polską Filharmonią Kameralną Sopot – dzieł Floriana Schoena.