Maria Sławek

UrodziłMaria Sławeka się w roku 1988 w Gdańsku i w wieku czterech lat rozpoczęła naukę gry na skrzypcach. W 2011 ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie prof. Wiesława Kwaśnego. W zakresie kameralisty-ki kształciła się pod kierunkiem prof. Janiny Romańskiej-Werner. Uczyła się także podyplomowo w klasie prof. Dory Schwarzberg. Obecnie pracuje jako asy-stent w Katedrze Skrzypiec i Altówki krakowskiej Akademii oraz przygotowuje pracę doktorską o sonatach na skrzypce i fortepian Mieczysława Weinberga.
Mając 15 lat zadebiutowała na festiwalu „Mistrzowie Polskiej Wiolinistyki” i zagrała z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Zielonogórskiej. Występowała na festiwalach: „Wawel o zmierzchu” w Krakowie, „Muzyka w starym Krakowie”, ” Mozartiana” w Gdańsku, Festival Internacional de Musique de chambre en Charente” we Francji, Festiwalu „Emanacje” organizowanym przez Europej-skie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, „Letnich koncertach na Gro-chowskiej” organizowanych przez Sinfonię Varsovię, czy „Międzynarodowym Festiwalu Kompozytorów Krakowskich”.
Od roku 2007 tworzy duet z pianistą Piotrem Różańskim. W 2012 roku ukazała się wydana przez Agencję Koncertowo-Wydawniczą „Castello” ich debiutancka płyta z sonatami R.Schumanna oraz S. Prokofiewa. Obecnie artyści pracują nad swoją kolejną płytą z sonatami Mieczysława Weinberga, która ukaże się w 2015 roku w wytwórni CD Accord.
Jako solistka i kameralistka Maria Sławek występowała w wielu miastach Polski, a także w Niemczech, Izraelu, we Włoszech, Francji, Wielkiej Brytanii, Brazylii, Belgii, na Ukrainie i w USA.
Maria Sławek swoje umiejętności doskonaliła m.in. pod kierunkiem Maxima Vengerova, Ivry Gitlisa, Ithzaka Rashkovskiego, Kolji Blachera, Petru Muntea-nu, Wandy Wiłkomirskiej i Dory Schwarzberg. W 2012 roku brała udział w Keshet Eilon Violin Masterclass i Izraelu, w 2014 w Gustav Mahler Academy w Bolzano we Włoszech.
W latach 2003-2006 była podopieczną Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. W 2007 otrzymała nagrodę maestro Jerzego Katlewicza przyznawaną wyróżnia-jącym się studentom krakowskiej Akademii Muzycznej. W 2009 była stypen-dystką fundacji „Sapere Auso”, w 2010 i 2013 – stypendystką Ministra Kultu-ry i Dziedzictwa Narodowego. W 2011 otrzymała stypendium Prezydenta Miasta Krakowa dla Młodych Twórców Kultury oraz stypendium Fundacji „Grazel-la”. Jest także laureatką nagrody The Georg Solti Foudation.