Marcin Zdunik

Marcin Zdunik, fot. Maciej MulawaMarcin Zdunik (ur. 1987), polski wiolonczelista, absolwent Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie w klasie Andrzeja Bauera (dyplom z wyróżnieniem oraz Medalem Magna cum Laude) oraz Instytutu Muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim (I nagroda w Konkursie im. Z.Lissy na najlepszą pracę magisterską). Studiował także w Leopold Mozart Zentrum w Augsburgu pod kierunkiem Juliusa Bergera.
Koncertuje w wielu krajach Europy, USA i Korei często prezentując własne opracowania i kompozycje. Wystąpił jako solista na estradach wielu renomowanych sal, m.in. Rudolfinum w Pradze, Carnegie Hall w Nowym Jorku, Cadogan Hall w Londynie, Konserwatorium im. P.Czajkowskiego w Moskwie, Teatr Ermitażu w Sankt-Petersburgu, Filharmonia Westfalska (Konzerthaus Dortmund), Filharmonia Słowacka w Bratysławie, Filharmonia Narodowa w Warszawie czy Studio S1 PR im.W.Lutosławskiego. Jest zapraszany do udziału w wielu prestiżowych festiwalach muzycznych, między innymi w festiwalu BBC Proms w Londynie, Muzyczny Olimp w Sankt-Petersburgu, Chopin i Jego Europa, Kammermusikfest Lockenhaus, Wartburg Festival oraz Meklenburg-Vorpommern Festival.
Współpracuje ze znakomitymi zespołami, m.in. Prague Chamber Orchestra, St.Petersburg Camerata, Orkiestrą Kameralną Unii Europejskiej, City of London Sinfonia, Orkiestrą Sinfonia Varsovia, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Narodowej w Warszawie, a także z wieloma wybitnymi muzykami, takimi jak Nelson Goerner, Gerard Causse, Olga Pasiecznik, Ewa Pobłocka, Krzysztof Jakowicz, Krzysztof Jabłoński czy Jose Gallardo. W ramach festiwalu Chamber Music Connects the World organizowanego przez Kronberg Academy koncertował wspólnie z Gidonem Kremerem, Yuri Bashmetem i Tatjaną Grindenko. Występował pod batutą znakomitych dyrygentów, m.in. Andrzeja Borejko, Tadeusza Strugały i Antoniego Wita i Andresa Mustonena.
Był wielokrotnie nagradzany na międzynarodowych konkursach i festiwalach muzycznych.
W 2007 roku został laureatem I nagrody, Grand Prix oraz 9 innych nagród w VI Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. W 2008 roku reprezentował Polskie Radio w Bratysławie na Międzynarodowym Forum Młodych Wykonawców organizowanym przez Europejską Unię Radiową (EBU) zwyciężając i zdobywając tytuł New Talent 2008..
W 2009 roku otrzymał nagrodę Gwarancja Kultury przyznaną przez TVP Kultura.
W czerwcu 2009 roku ukazała się debiutancka płyta Marcina Zdunika zrealizowana z udziałem Orkiestry Kameralnej Wratislavia, pod kierownictwem Jana Staniendy, zawierająca m.in. nagrania dwóch koncertów wiolonczelowych J.Haydna. Za płytę tę otrzymał nagrodę Fryderyk 2010. Zdunik na płyty nagrał także również komplet utworów na wiolonczelę i fortepian Roberta Schumanna (z pianistką Aleksandrą Świgut; NIFC 2014), „Fantazję na wiolonczelę i orkiestrę” M.Weinberga (z Orkiestrą Sinfonia Varsiovia pod dyr. A.Mustonena; TWON 2015) oraz szereg kompozycji kameralnych.
Marcin Zdunik dokonał wielu nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji oraz dla Radia Słowackiego. Gra na wiolonczeli wykonanej przez Wojciecha Topę.