Marcin Zdunik

Marcin ZdunikPolski wiolonczelista, absolwent Uniwersytetu Muzycznego F. Chopina w Warszawie w klasie Andrzeja Bauera (dyplom z wyróżnieniem oraz Medal Magna cum Laude) oraz Instytutu Muzykologii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (I nagroda w Konkursie im. Zofii Lissy na najlepszą pracę magisterską). Studiował także w Leopold Mozart Zentrum w Augsburgu pod kierunkiem Juliusa Bergera.

Koncertuje w wielu krajach Europy, USA i Korei często prezentując własne opracowania i kompozycje. Wystąpił jako solista na estradach wielu renomowanych sal, m.in. Rudolfinum w Pradze, Carnegie Hall w Nowym Jorku, Cadogan Hall w Londynie, Konserwatorium im. P. Czajkowskiego w Moskwie, Teatru Ermitaż w Sankt-Petersburgu, Filharmonii Westfalskiej (Konzerthaus Dortmund), Filharmonii Słowackiej w Bratysławie, Filharmonii Narodowej w Warszawie czy Studio S1 PR im. W. Lutosławskiego. Jest zapraszany do udziału w wielu prestiżowych festiwalach muzycznych, między innymi w festiwalu BBC Proms w Londynie, Muzyczny Olimp w Sankt-Petersburgu, Chopin i Jego Europa, Kammermusikfest Lockenhaus, Wartburg Festival oraz Meklenburg – Vorpommern Festival.

Współpracuje ze znakomitymi zespołami, m.in. Prague Chamber Orchestra, St. Petersburg Camerata, Orkiestrą Kameralną Unii Europejskiej, City of London Sinfonia, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Narodowej w Warszawie, a także z wieloma wybitnymi muzykami, takimi jak Urszula Kryger, Olga Pasiecznik, Ewa Pobłocka, Krzysztof Jakowicz, Nelson Goerner, Krzysztof Jabłoński czy Jose Gallardo. W ramach festiwalu Chamber Music Connects the World, organizowanego przez Kronberg Academy, koncertował wspólnie z Gidonem Kremerem, Yuri Bashmetem i Tatianą Grindenko. Występował pod batutą znakomitych dyrygentów, m.in. Andrzeja Borejko, Tadeusza Strugały i Antoniego Wita. Marcin Zdunik wielokrotnie występował w radziejowickim pałacu.

Był wielokrotnie nagradzany na międzynarodowych konkursach i festiwalach muzycznych. W 2007 roku został laureatem I nagrody, Grand Prix oraz 9 innych nagród w VI Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. W 2008 roku reprezentował Polskie Radio w Bratysławie na Międzynarodowym Forum Młodych Wykonawców organizowanym przez Europejską Unię Radiową (EBU) zwyciężając i zdobywając tytuł New Talent 2008. W 2009 roku otrzymał nagrodę Gwarancja Kultury przyznaną przez TVP Kultura. W czerwcu 2009 roku ukazała się debiutancka płyta Marcina Zdunika zrealizowana z udziałem Orkiestry Kameralnej Wratislavia, pod kierownictwem Jana Staniendy, zawierająca m.in. nagrania dwóch koncertów wiolonczelowych J. Haydna. Za płytę tę otrzymał nagrodę Fryderyk 2010. Jego najnowszy album płytowy, zrealizowany przy współudziale pianistki Aleksandry Świgut i wydany nakładem Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina poświęcony jest muzyce R. Schumanna.

Marcin Zdunik dokonał wielu nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji oraz dla Radia Słowackiego. Gra na wiolonczeli wykonanej przez Wojciecha Topę.