Chór Towarzystwa Muzycznego Artos im. Władysława Skoraczewskiego

zdjecie-chorTowarzystwo Muzyczne ARTOS im. Władysława Skoraczewskiego powstało w 2011 roku. Jego celem jest kształtowanie świadomości muzycznej i dawanie radości wspólnego muzykowania i dzieciom, i dorosłym. Towarzystwo sprawuje pieczę nad czterema chórami: dwoma dziecięcymi (młodszym i starszym), kameralnym oraz dorosłym mieszanym, skupiającym w większości wychowanków Władysława Skoraczewskiego. Ten rodowód sprzyja wielopokoleniowemu rodzinnemu muzykowaniu. Wszystkie chóry pracują pod dyrekcją Danuty Chmurskiej – dyrektora artystycznego Towarzystwa Muzycznego ARTOS. Cztery lata działalności Towarzystwa przyniosły wiele dokonań, do których należały:
• kilkakrotne wykonanie Mszy Koronacyjnej W. A. Mozarta z orkiestrą Sinfonia Viva pod batutą Tomasza Radziwonowicza;
• kilkakrotne wykonanie Requiem W. A. Mozarta z orkiestrą Sinfonia Viva pod batutą Tomasza Radziwonowicza;
• nagranie płyty z kolędami i pastorałkami w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego („21 kolęd z akredytacją ,Sinfonia Viva i Goście”);
• wykonanie cyklu koncertów z piosenkami Starszych Panów (Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory), m.in. w ramach festiwalu „Niewinni czarodzieje”, przez grupę kameralną Kalorynki;
• udział w koncercie „Warszawiacy śpiewają nie/zakazane piosenki” na pl. Piłsudskiego 1 sierpnia 2011 roku;
• koncert Moniuszkowski w Łazienkach Królewskich z pieśniami i fragmentami oper Stanisława Moniuszki;
• cykl koncertów patriotycznych;
• warszawskie prawykonanie kompozycji Martina Palmeriego „Misa a Buenos Aires” w koncercie „Z tangiem w Nowy Rok” w Filharmonii Narodowej (styczeń 2014) oraz powtórne wykonanie tego samego utworu z udziałem kompozytora (w partii fortepianowej) i prof. Klaudiusza Barana w partii bandoneonu (listopad 2014);
• koncert – spektakl „Świąteczna dedykacja” (grudzień 2014) na dużej scenie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie, z kolejnym wykonaniem (w I części) mszy Martina Palmeriego „Misa a Buenos Aires” pod dyrekcją Tadeusza Wojciechowskiego; Izabella Kłosińska – sopran, Klaudiusz Baran – bandoneon; oraz (w II części) kolędami pod dyrekcją Tomasza Radziwonowicza; soliści: Izabella Kłosińska, Rafał Bartmiński.
Chór Artos im. Władysława Skoraczewskiego otrzymał zaproszenie do Nowego Jorku na jubileuszowy koncert z okazji 20-tej rocznicy wykonania Misa a Buenos Aires Martina Palmeriego, który odbędzie się 17 kwietnia 2016r w najbardziej prestiżowej sali koncertowej świata Carnegie Hall. Artos jest pierwszym w historii kultury polskiej chórem mieszanym, który zaśpiewa w tej przepięknej sali.