Monika Wolińska

 Monika Wolińska foto Barbara Piotrowska

Monika Wolińska 18 października 2009 roku zadebiutowała w nowojorskiej Carnegie Hall. Był to pierwszy w historii koncert, podczas którego za pulpitem dyrygenckim stanęła Polka. Po występie, który zakończył się ogromnym sukcesem, słynny krytyk amerykański David Dubal powiedział: Monika posiada to, czego brakuje wielu współczesnym dyrygentom – wielką wrażliwość i wspaniałe wyczucie brzmienia instrumentów. Monika Wolińska urodziła się w Chełmie i tam w wieku sześciu lat rozpoczęła edukację artystyczną. Ukończyła trzy kierunki studiów: skrzypce w klasie prof. Henryka Bałabana, prowadzenie zespołów wokalno-instrumentalnych w klasie prof. Janusza Staneckiego (Akademia Muzyczna w Bydgoszczy) oraz dyrygenturę symfoniczno-operową w klasie prof. Ryszarda Dudka w Akademii Muzycznej w Warszawie. Edukację artystyczną kontynuowała, aktywnie uczestnicząc w kursach mistrzowskich prowadzonych między innymi przez Kurta Masura oraz Pierre Bouleza. W latach 2003-2009 współpracowała z Orkiestrą Symfoniczną Akademii Muzycznej w Warszawie. W sezonie 2007/2008 pełniła funkcję stałego dyrygenta Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus. Przez wiele lat współpracowała z Maestro Jerzym Semkowem. W sezonie 2007/2008 asystowała prof. Krzysztofowi Pendereckiemu. Koncertowała z wieloma orkiestrami w Polsce i za granicą, m.in. z Orkiestrą Sinfonia Varsovia, Orkiestrą Filharmonii Narodowej w Warszawie, Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, Polską Orkiestrą Radiową, The Susquehanna Symphony Orchestra, Lucerne Music Festival Orchestra, Orkiestrą Konserwatorium Muzycznego w Sankt Petersburgu, moskiewską Orkiestrą Kameralną „Moscovia”, Narodową Orkiestrą Mołdawii, Polską Orkiestrą Sinfonia Iuventus oraz z większością orkiestr polskich filharmonii. Jako dyrygentka brała udział w wielu prestiżowych festiwalach. W 2004 roku debiutowała na Festiwalu Muzycznym w Lucernie. W 2007 r. wystąpiła na Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym w Sankt Petersburgu z Orkiestrą i Chórem Konserwatorium Muzycznego im. Antona Rubinsteina. Również w 2007 roku zadebiutowała na jubileuszowym 50. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”. 10 maja 2014 w Krakowie, z okazji Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego, zadyrygowała podczas prapremiery widowiska muzyczno-historycznego „Universa – Opera Otwarta” autorstwa Jana A.P. Kaczmarka. W październiku 2014 poprowadziła w Filharmonii Gorzowskiej koncert z udziałem światowej sławy śpiewaka – barytona Thomasa Hampsona, zaś w lutym 2015 – koncert dedykowany Marinie Jaszwili z udziałem wybitnego skrzypka Romana Simovicia.
Monika Wolińska dokonała wielu prawykonań i nagrań archiwalnych utworów symfonicznych. W 2015 roku na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina otrzymała stanowisko doktora habilitowanego profesora nadzwyczajnego UMFC w Katedrze Dyrygentury Symfoniczno-Operowej. W 2005 roku ukazała się jej książka o wielkim polskim dyrygencie Stanisławie Wisłockim, zatytułowana „Stanisław Wisłocki – dyrygent i pedagog”. W 2011 roku została odznaczona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką honorową „Zasłużony dla kultury polskiej”. W kwietniu 2012 ukazała się, nagrana z Orkiestrą Sinfonia Varsovia, debiutancka płyta Moniki Wolińskiej. Jest ona pierwszym w historii fonografii albumem z muzyką wielkiego polskiego kompozytora Eugeniusza Morawskiego. Płyta była nominowana do nagrody Fryderyki 2013. Od kwietnia 2013 r. Monika Wolińska jest Dyrygentem Orkiestry Filharmonii Gorzowskiej. W 2015 roku ukończyła Podyplomowe Studia Ogólnomenedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; również w tym roku, na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, otrzymała stanowisko doktora habilitowanego profesora nadzwyczajnego UMFC w Katedrze Dyrygentury Symfoniczno-Operowej.