Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej

www.chor.pw.edu.pl

www.chor.pw.edu.pl

Powstał w 2000 roku i jest jednym z najprężniej rozwijających się zespołów chóralnych w Polsce. Tworzą go w większości studenci i absolwenci Politechniki Warszawskiej – młodzi i ambitni śpiewacy, z oddaniem realizujący pasję śpiewu zespołowego.

Działalność Chóru to przede wszystkim nieustanne doskonalenie warsztatu wykonawczego znajdujące swoje odbicie w żmudnym zmierzaniu się z mniej lub bardziej popularnymi klejnotami z obfitej skarbnicy muzyki a cappella ostatnich dziesięcioleci. Z nie mniejszym zaangażowaniem zespół śpiewa dzieła uznanych mistrzów epok renesansu i romantyzmu, wzbogacając swój repertuar wielkimi formami wokalno – instrumentalnymi (m.in. ostatnio wykonywane: J. Brahms – Niemieckie requiem, G. Mahler II i VIII Symfonie, J. Haydn Msza nelsońska, W. A. Mozart Requiem, Msza Koronacyjna).

W ciągu 15 lat swojej działalności Chór miał okazję występować na wielu krajowych i zagranicznych konkursach chóralnych, gdzie przez ostatnie kilka lat dziesięciokrotnie sięgnął po pierwsze miejsce. Jest dwukrotnym zdobywcą Rubinowej Lutni – trofeum Ogólnopolskiego turnieju chórów Legnica Cantat.

Obecnie Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej śpiewa ponad 20 koncertów rocznie. Warto tu wspomnieć o regularnym udziale zespołu w prestiżowym cyklu Wielka Muzyka w Małej Auli organizowanym pod auspicjami macierzystej uczelni, jak również koncertach na zaproszenie krajowych filharmonii i renomowanych festiwali oraz przedsięwzięciach z muzyką filmową.

Chór jest organizatorem Mazowieckiego Festiwalu Chórów Akademickich Vivat Academia.

Kadrę stanowią:

dr Dariusz Zimnicki – dyrygent

Justyna Pakulak – II dyrygent

Joanna Morawska – emisja głosu

 

za www.filharmonia.pl