Alicja Paleta-Bugaj

Alicja Paleta- Bugaj urodziła się w Krakowie gdzie odbyła podstawową i średnią edukacje muzyczną. Następnie studiowała w Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie w klasie fortepianu prof. Jana Ekiera. Studia pianistyczne ukończyła w 1994 roku z wyróżnieniem. Swoje wykształcenie muzyczne rozwijała na licznych kursach mistrzowskich w kraju i za granicą. W roku 1992 była stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej w Julliard School of Music oraz na University of California.
Jej działalność koncertowa obejmuje głównie recitale solowe z bardzo różnorodnym programem, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki F. Chopina i K. Szymanowskiego, koncerty kameralne (tria, kwintety) oraz symfoniczne. Występowała w większości krajów europejskich (m.in. Niemcy, Anglia, Włochy, Hiszpania, Szwecja, Francja) oraz w Stanach Zjednoczonych.
Alicja Paleta-Bugaj obecnie jest profesorem zwyczajnym na UMFC w Warszawie. W latach 2000 – 2015 pełniła funkcje Kierownika Katedry Fortepianu.
Przez ponad 40 lat pracy dydaktycznej wykształciła ponad 60 pianistów, z których zdecydowana większość znalazła swoje miejsce w środowisku muzycznym. Wielu z nich jest laureatami polskich i zagranicznych konkursów pianistycznych.
Od wielu lat prowadzi pianistyczne kursy mistrzowskie w kraju (Duszniki, Głuchołazy, Opole) oraz za granicą (Hiszpania, Włochy, Litwa, Rumunia, Chiny, Japonia). Jest zapraszana do jury (również w charakterze przewodniczącej) wielu prestiżowych konkursów pianistycznych krajowych i międzynarodowych.
W roku 2014 otrzymała Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt dorobku.
Biogram artystyczny Alicji Palety-Bugaj został umieszczony w encyklopedii „Współcześni Uczeni Polscy” (Warszawa 2000) oraz w „Słowniku Pianistów Polskich” ( Warszawa 2003).