Adam Tomaszewski

Adam Tomaszewski naukę fortepianu rozpoczął w wieku lat sześciu w klasie Corinny Simon a później w klasie Roberta Schrodta. Od roku 2007 kontynuował naukę pod kierunkiem Prof.Fabio Bidiniego najpierw jako Jungstudent Instytutu Juliusa Sterna przy Universität der Künste Berlin a potem w Hochule für Musik Hans Eisler również w Berlinie. Adam Tomaszewski jest obecnie studentem V roku na „Uniwersytecie Fryderyka Chopina” w Warszawie w klasie prof. Janusza Olejniczaka. Adam Tomaszewski jest laureatem szeregu konkursów pianistycznych. W 2003 był finalistą II Międzynarodowego Konkursu Młodych Pianistów w Głubczycach. Od roku 2002 był wielokrotnie nagradzany zarówno jako solista jak i kameralista na Ogólnoniemieckim Konkursie Jugend Musiziert. W 2005 roku zdobył pierwsyą nagrodę na konkursie pianistycznym w Berlinie i drugą nagrodę na ogólnoniemieckim konkursie w Erlangen. W 2007 otrzymał na tym Konkursie także nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu współczesnego. W roku 2009 razem ze swoim partnerem w duecie – skrzypkiem Phollippem Wollheimem otrzymał na Bundeswettbewerb Jugend Musiziert pierwszą nagrodę z najwyższą punktacją oraz Eduard Söring-Preis Fundacji Deutches Musikenleben a także Nagrodę Specjalną Miasta Erlangen. Umożliwiło mu to spektakularny debiut w ramach Festiwalu Young Euro Classic w Berlińskim Konzerthaus.W 2009 występował także na bardzo znanym Festiwalu Kissinger Sommer oraz na Tag Der Talente w Berlinie. W 2010 roku Adam Tomaszewski debiutował jako solista w koncercie fortepianowym Edwarda Griega w Berlińskiej Filharmonii w ramach Koncertów Popularnych Orkiestry Symfonicznej Hohenfelsa.Znakomite przyjęcie zaowocowało wykonaniem z tą samą orkiestrą w roku następnym II Koncertu Fortepianowego Sergiusza Rachmaninowa. Od tego czasu Adam Tomaszewski prowadzi ożywioną działalność jako solista i kameralista występując w Niemczech w Polsce, we Włoszech, w Hiszpanii i w Belgii. W 2012 razem ze altowiolistą Przemysławem Pujankiem za wykonanie „Märchenbilder” Roberta Schumanna otrzymał Nagrodę Publiczności Akademie Burg Knipphausen.
W zeszłym roku był uczestnikiem prestiżowego konkursu im. Paderewskiego w Bydgoszczy.
Adam Tomaszewski jest stypendystą Europejskiego Forum Muzyki Polskiej w Berlinie.