Drzewo Wiesława Mysliwskiego w Radziejowicach

II Letni Festiwal im. J. Waldorffa to nie tylko muzyka, ale także sztuki wizualne. 15 lipca w radziejowickim parku festiwalowa publiczność uczestniczyła w spektaklu Drzewo Wiesława Myśliwskiego ze Stefanem Szmidtem w roli głównej.

Na radziejowickiej scenie plenerowej – tym razem usytuowanej za Bramą Teatru Narodowego Józefa Wilkonia – wystąpiła plejada polskich aktorów. Spektakl utrzymany w charakterystycznej dla Wiesława Myśliwskiego konwencji filozoficznej zrobił na festiwalowej publiczności wielkie wrażenie. Emocje były tym większe, że na widowni zasiadł sam Wiesław Myśliwski.

Zawiązanie akcji dramatu – wielkiego „misterium drzewa i losu ludzkiego” – stanowi spór między starym mieszkańcem wsi broniącym swojego drzewa przed ścięciem, a bezdusznym inżynierem i ekipą budującą autostradę. Dla chłopa Dudy to drzewo jest nieusuwalnym elementem tutejszego krajobrazu, depozytariuszem pamięci, historii i tradycji tego miejsca, osią i gwarantem istnienia świata. Dla inżyniera jest tylko bezwartościową zawalidrogą uniemożliwiającą postęp cywilizacyjny. W obronie drzewa w finale, obok żywych, stają także liczne duchy zmarłych mieszkańców tego kawałka polskiej ziemi. Drzewo prawdziwe, na które przenosi się fikcyjny Duda – bohater dramatu Myśliwskiego ma stać się dla gromadzonej pod nim publiczności – tamtejszej społeczności symbolem pamięci zbiorowej i świadczyć o potrzebie chronienia własnego środowiska kulturowego i przyrodniczego. Podczas pielgrzymki teatralnej z Drzewem, na kolejnych pniach prawdziwych drzew wysiedzianych przez Dudę zawieszone zostały miniaturowe kapliczki z wyrzeźbionym w drewnie Chrystusem Frasobliwym – dziełem ludowego twórcy – tak też stało się w Radziejowicach.

Artyści poświęcili ten wieczór pamięci Wojciecha Siemiona.