Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach poszukuje pracownika na stanowisko : Referent d.s. kadr

WYMAGANIA

 1. Wykształcenie wyższe, 2 lata doświadczenia zawodowego tożsamego z wymienionym stanowiskiem lub wykształcenie średnie i co najmniej 4 lata praktyki tożsamej z wymienionym stanowiskiem.
 2. Znajomość procedur urzędowych związanych z kodeksem pracy, ubezpieczeń społecznych, podatkiem dochodowych od osób fizycznych.
 3. Obsługa komputera – Microsoft Office
 4. Obsługa programu „Płatnik”
 5. Samodzielność
 6. Zdolności analityczne i komunikacyjne
 7. Dodatkowymi atutami będą:
  – obsługa programu Xpertis, Kadry i Płace, Finanse i Księgowość
  – znajomość ustawy o rachunkowości

OBOWIĄZKI

 1. Prowadzenie akt osobowych
 2. Rozliczanie czasu pracy
 3. Obsługa programu „Płatnik”
 4. Sporządzanie listy płac
 5. Świadczenia pracownicze
 6. Sprawy socjalne
 7. Prowadzenie kasy

List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawią z dnia 29.08. 1997 o ochronie danych osobowych/Dz.U. z 2002r. nr 101 poz. 926 ze zmianami”
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie – dostarczenie dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem” Praca – Księgowość” w terminie do dnia 22 maja 2014 r. na adres: Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach, ul. Sienkiewicza 4, 96 – 325 Radziejowice, lub na adres mailowy: l.pokropek@palacradziejowice.pl.

Uprzejmie informujemy , że skontaktujemy się z wybranymi osobami w celu przeprowadzenia rozmowy. Gwarantujemy pełną poufność zgłoszeń.