Deklaracja dostępności

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Pałacu w Radziejowicach.
                  

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Po lewej stronie każdej z podstron serwisu w połowie wysokości znajdują się klawisze powiększające tekst i włączające czarne, kontrastowe tło.
 • Zawartość stron posiada odpowiedni kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone w serwisie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Treść stron jest dostępna w trybie responsywnym na urządzenia mobilne umożliwiając osobom korzystającym np. z tabletów na niemal nieograniczone powiększenie treści.

             
Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Microsoft EDGE:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok, [-] aby pomniejszyć widok
                                 

Informacje niezbędne do wejścia na teren

Wejście na teren parkowy oraz szerokość zdecydowanej większości alejek pozwala na korzystanie z terenu pałacowo-parkowego osobom na wózku inwalidzkim. 

Szerokość korytarzy i drzwi w budynku głównym Pałacu jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych i także dla nich została zainstalowana na parterze specjalna platforma, która pozwala dostać się do galerii obrazów Józefa Chełmońskiego oraz do części hotelowej, w której jeden z pokojów jest przystosowany do zamieszkania przez osobę niepełnosprawną.

Osoby niepełnosprawne mogą w pełni korzystać z części restauracyjnej jadalni pałacowej, zlokalizowanej w budynku głównym Pałacu.

Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach posiada cztery toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: w budynku Nowego Domu Sztuki, w budynku Katharsis, w ogólnodostępnej toalecie w Willi Szwajcarskiej oraz w budynku Kuźni.
                            

Oświadczenie podmiotu publicznego

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że serwis www.palacradziejowice.pl spełnia te wymagania w 95,43%. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Nie spełniono następujących wymagań:

 • Podczas nawigacji za pomocą klawiatury focus nie zawsze jest dobrze widoczny (miejscami znika, a na niektórych podstronach ma za mały kontrast w stosunku do tła).
 • Formularz zapisu do newslettera nie posiada obowiązkowych etykiet tekstowych.
 • Niektóre dokumenty w formacie PDF lub .doc opublikowane na stronie są zapisane w sposób niedostępny dla osób z niepełnosprawnością wzroku.

Wyłączenia: 

 • Część plików graficznych (mapy) jest wyłączona z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Strona powstała przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
     

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji w dniu 2022-03-31. 

Kontakt

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą upoważnioną z ramienia Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach do realizowania zadań związanych z dostępnością cyfrową jest Robert Lewandowski, e-mail: r.lewandowski@palacradziejowice.pl. Kontaktować się można dzwoniąc na nr telefonu: 46 857 71 75 wewn.105. Ta samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Pod tym linkiem udostępniamy raport o stanie zapewnienia dostępności za okres od 20 września 2019 r. do 1 stycznia 2021 r. Wygenerowany raport w pliku o rozszerzeniu pdf przygotowano w wersji do odczytu maszynowego.

 

Przydatne kontakty:

 • Recepcja Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach czynna całodobowo: tel. 46 857 71 75, e-mail: palac@palacradziejowice.pl
 • Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/