BIP – Zamówienia publiczneLp Data ogłoszenia Termin składania ofert Tytuł zamówienia publicznego Link
1 28.04.2022 16.05.2022 Modernizacja pokrycia dachowego wraz z demontażem, utylizacją starego gontu, montażem nowego oraz wykonaniem innych niezbędnych napraw elementów konstrukcyjnych – dwór modrzewiowy z piwniczką
2 31.05.2021 15.06.2021 BUDOWA I MODERNIZACJA OGRODZENIA ZABYTKOWEGO PARKU W RADZIEJOWICACH
3 12.05.2021 27.05.2021 BUDOWA I MODERNIZACJA OGRODZENIA ZABYTKOWEGO PARKU W RADZIEJOWICACH
4 14.07.2020 22.07.2020 Wykonanie modernizacji oświetlenia roboczego, koncertowego oraz ekspozycyjnego wraz z systemem sterowania w budynku Nowego Domu Sztuki Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach
5 06.02.2018 13.02.2018 Dostawa ubrań, obuwia, oraz akcesoriów odzieżowych dla pracowników Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach
6 26.09.2017 11.10.2017 Wykonanie robót budowlanych w zakresie podłóg i stolarki drewnianej, w istniejącym budynku byłej oczyszczalni ścieków, położonym na terenie kompleksu pałacowo – parkowego w Radziejowicach, przy ul. Sienkiewicza 4, w ramach kontynuacji zadania związanego z jego przebudową, rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania
7 13.06.2017 28.06.2017 „Wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej, w istniejącym budynku byłej oczyszczalni ścieków, położonym na terenie kompleksu pałacowo – parkowego w Radziejowicach, przy ul. Sienkiewicza 4, w ramach kontynuacji zadania związanego z jego przebudową, rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania”.
8 13.06.2017 28.06.2017 „Wykonanie robót budowlanych w zakresie wykończenia wnętrza i elewacji, w istniejącym budynku byłej oczyszczalni ścieków, położonym na terenie kompleksu pałacowo – parkowego w Radziejowicach, przy ul. Sienkiewicza 4, w ramach kontynuacji zadania związanego z jego przebudową, rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania”.
9 31.05.2017 16.06.2017 Zagospodarowanie terenu, zlokalizowanego w pobliżu będącego w trakcie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania, budynku byłej oczyszczalni ścieków, położonego na terenie kompleksu pałacowo – parkowego w Radziejowicach, przy ul. Sienkiewicza
10 01.05.2017 19.05.2017 Wykonanie robót ogólnobudowlanych: wykończeniowych, instalacyjnych i montażowych w istniejącym budynku byłej oczyszczalni ścieków, położonym na terenie kompleksu pałacowo – parkowego w Radziejowicach, przy ul. Sienkiewicza 4, w ramach kontynuacji zadania związanego z jego przebudową, rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania
11 02.03.2017 17.03.2017 Dostawa i montaż stolarki budowlanej okiennej i drzwiowej
12 23.09.2016 07.10.2016 Przebudowa i rozbudowa budynku oczyszczalni wraz ze zmianą sposobu użytkowania
13 26.07.2016 12.08.2016 Budowa platformy dla niepełnosprawnych w duszy klatki schodowej budynku Pałacu w Radziejowicach
14 03.12.2015 18.12.2015 ZAGOSPODAROWANIE TERENU W SĄSIEDZTWIE BUDYNKU GOSPODARCZEGO, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE DOMU PRACY TWÓRCZEJ W RADZIEJOWICACH, WRAZ Z BUDOWĄ UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO
15 06.08.2015 21.08.2015 Rewitalizacja nawierzchni alejek parkowych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Pałacu i Zamku Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach
16 13.07.2015 31.07.2015 Przetarg na roboty budowlane.