BIP – Zamówienia publiczneLp Data ogłoszenia Termin składania ofert Tytuł zamówienia publicznego Link
1 14.07.2020 22.07.2020 Wykonanie modernizacji oświetlenia roboczego, koncertowego oraz ekspozycyjnego wraz z systemem sterowania w budynku Nowego Domu Sztuki Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach
2 06.02.2018 13.02.2018 Dostawa ubrań, obuwia, oraz akcesoriów odzieżowych dla pracowników Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach
3 26.09.2017 11.10.2017 Wykonanie robót budowlanych w zakresie podłóg i stolarki drewnianej, w istniejącym budynku byłej oczyszczalni ścieków, położonym na terenie kompleksu pałacowo – parkowego w Radziejowicach, przy ul. Sienkiewicza 4, w ramach kontynuacji zadania związanego z jego przebudową, rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania
4 13.06.2017 28.06.2017 „Wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej, w istniejącym budynku byłej oczyszczalni ścieków, położonym na terenie kompleksu pałacowo – parkowego w Radziejowicach, przy ul. Sienkiewicza 4, w ramach kontynuacji zadania związanego z jego przebudową, rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania”.
5 13.06.2017 28.06.2017 „Wykonanie robót budowlanych w zakresie wykończenia wnętrza i elewacji, w istniejącym budynku byłej oczyszczalni ścieków, położonym na terenie kompleksu pałacowo – parkowego w Radziejowicach, przy ul. Sienkiewicza 4, w ramach kontynuacji zadania związanego z jego przebudową, rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania”.
6 31.05.2017 16.06.2017 Zagospodarowanie terenu, zlokalizowanego w pobliżu będącego w trakcie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania, budynku byłej oczyszczalni ścieków, położonego na terenie kompleksu pałacowo – parkowego w Radziejowicach, przy ul. Sienkiewicza
7 01.05.2017 19.05.2017 Wykonanie robót ogólnobudowlanych: wykończeniowych, instalacyjnych i montażowych w istniejącym budynku byłej oczyszczalni ścieków, położonym na terenie kompleksu pałacowo – parkowego w Radziejowicach, przy ul. Sienkiewicza 4, w ramach kontynuacji zadania związanego z jego przebudową, rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania
8 02.03.2017 17.03.2017 Dostawa i montaż stolarki budowlanej okiennej i drzwiowej
9 23.09.2016 07.10.2016 Przebudowa i rozbudowa budynku oczyszczalni wraz ze zmianą sposobu użytkowania
10 26.07.2016 12.08.2016 Budowa platformy dla niepełnosprawnych w duszy klatki schodowej budynku Pałacu w Radziejowicach
11 03.12.2015 18.12.2015 ZAGOSPODAROWANIE TERENU W SĄSIEDZTWIE BUDYNKU GOSPODARCZEGO, ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE DOMU PRACY TWÓRCZEJ W RADZIEJOWICACH, WRAZ Z BUDOWĄ UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO
12 06.08.2015 21.08.2015 Rewitalizacja nawierzchni alejek parkowych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Pałacu i Zamku Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach
13 13.07.2015 31.07.2015 Przetarg na roboty budowlane.