Zamówienie publiczne:
Zagospodarowanie terenu, zlokalizowanego w pobliżu będącego w trakcie przebudowy i zmiany sposobu użytkowania, budynku byłej oczyszczalni ścieków, położonego na terenie kompleksu pałacowo – parkowego w Radziejowicach, przy ul. Sienkiewicza

Termin składania ofert: 16.06.2017
Ogłoszono dnia: 31.05.2017
Osoba publikujaca przetarg: Piotr Koczewski

Data utworzenia: 31 maja 2017
Osoba publikująca: Piotr Koczewski

Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2017
Zmodyfikował: Piotr Koczewski