Zamówienie publiczne:
Wykonanie robót ogólnobudowlanych: wykończeniowych, instalacyjnych i montażowych w istniejącym budynku byłej oczyszczalni ścieków, położonym na terenie kompleksu pałacowo – parkowego w Radziejowicach, przy ul. Sienkiewicza 4, w ramach kontynuacji zadania związanego z jego przebudową, rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania

Termin składania ofert: 19.05.2017
Ogłoszono dnia: 01.05.2017
Osoba publikujaca przetarg: Piotr Koczewski

Data utworzenia: 1 maja 2017
Osoba publikująca: Piotr Koczewski

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2017
Zmodyfikował: Piotr Koczewski