Zamówienie publiczne:
Wykonanie robót budowlanych w zakresie podłóg i stolarki drewnianej, w istniejącym budynku byłej oczyszczalni ścieków, położonym na terenie kompleksu pałacowo – parkowego w Radziejowicach, przy ul. Sienkiewicza 4, w ramach kontynuacji zadania związanego z jego przebudową, rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania

Termin składania ofert: 11.10.2017
Ogłoszono dnia: 26.09.2017

Data utworzenia: 26 września 2017
Osoba publikująca: Paulina Hybowska

Ostatnia aktualizacja: 20 października 2017
Zmodyfikował: Paulina Hybowska