Zamówienie publiczne:
„Wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej, w istniejącym budynku byłej oczyszczalni ścieków, położonym na terenie kompleksu pałacowo – parkowego w Radziejowicach, przy ul. Sienkiewicza 4, w ramach kontynuacji zadania związanego z jego przebudową, rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania”.

Termin składania ofert: 28.06.2017
Ogłoszono dnia: 13.06.2017
Osoba publikujaca przetarg: Piotr Koczewski

Data utworzenia: 13 czerwca 2017
Osoba publikująca: Piotr Koczewski

Ostatnia aktualizacja: 27 lipca 2017
Zmodyfikował: Piotr Koczewski