Zamówienie publiczne:
Przetarg na roboty budowlane.

Termin składania ofert: 31.07.2015
Ogłoszono dnia: 13.07.2015
Osoba publikujaca przetarg: Piotr Koczewski

Data utworzenia: 13 lipca 2015
Osoba publikująca: Piotr Koczewski

Ostatnia aktualizacja: 12 sierpnia 2015
Zmodyfikował: Piotr Koczewski

Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku socjalno-gospodarczego,wraz ze zmianą sposobu użytkowania
Przetarg nieograniczony.

Termin składania ofert: do 31 lipca 2015 r., do godziny 14.00
Termin otwarcia ofert: do 31 lipca 2015 r., godzina 14.30